Med 3,3 millioner Facebook-profiler og 150.000 Twitter-kontoer er danskerne helt fremme i skoen, når det gælder de sociale medier. Alligevel har næsten ingen arbejdspladser en plan for, hvordan medarbejdere og ledelsen forebygger, at medarbejderne bliver chikaneret på internettet og de sociale medier på grund af  deres arbejde.
Det viser erfaringerne fra FTF, hvis advokater gennem en årrække har rådgivet faglige organisationer på området. FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.


Mens de sociale medier har gjort det meget lettere for almindelige borgere at dele information og komme til orde, har de også gjort det lettere at sprede usande eller meget private oplysninger om andre mennesker. Særligt sygeplejersker, socialrådgivere og bankansatte og andre, der dagligt er i direkte kontakt med borgere, risikerer at blive lagt for had på de sociale medier af utilfredse patienter, borgere eller kunder.

Personalepolitik efterlyses
Et eksempel på chikane af medarbejdere er hjemmesiden ”Det Sorte Register, hvis ophavsmand netop er blevet dømt til at betale 500.000 kr. i erstatning for injurier og bagvaskelse. Her kan utilfredse borgere uden dokumentation registrere plejefamilier, læger og skoleledere m.v. med fulde navn og foto. 

Andre eksempler er såkaldte hadegrupper på Facebook, hvor brugerne også kan komme med grove beskyldninger eller offentliggøre personfølsomme oplysninger om medarbejdere, som de ikke bryder sig om.   
”I sådanne tilfælde er det enormt vigtigt, at arbejdsgiveren har en procedure for, hvordan arbejdspladsen bedst støtter den krænkede medarbejder, hvordan konflikten nedtrappes og hvordan man evt. anmelder grove tilfælde af chikane til politiet eller andre myndigheder som fx Datatilsynet,” siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey. 
Hun påpeger, at arbejdsgiveren ifølge arbejdsmiljøloven altid har det overordnede ansvar for at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne – også på internettet. Hun opfordrer derfor alle arbejdsgivere til at starte samtalen på arbejdspladsen om, hvordan medarbejderne og ledelsen sammen kan forebygge og håndtere chikane på de sociale medier. 
Nyt idekatalog
FTF har længe arbejdet med problemstillingen og udsender nu et idekatalog og en kort guide, hvori tillidsrepræsentanter, ledere m.fl. kan finde inspiration til, hvordan arbejdspladsen håndterer chikane i cyberspace.
Her kan man eksempelvis læse, at medarbejdere straks bør orientere ledelsen og tillidsrepræsentanten, hvis de oplever chikane, så der kan gribes ind i konflikten så hurtigt som muligt. Og at ledelsen herefter evt. sammen med tillidsrepræsentanten bør forsøge at nedtrappe konflikten. 
”Vi vil i FTF gerne gå forrest i kampen mod chikane på de sociale medier – både fra centralt hold og gennem tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladsen. Derfor håber jeg også, at de offentlige og private arbejdsgivere vil tage ansvaret på sig og sammen med medarbejderne føre arbejdsmiljøet ind i den digitale tidsalder,” siger Bente Sorgenfrey.