Den Europæiske Faglige Samling, EFS, fejrer i dag sin 40 årsdag med en stor konference i Madrid, hvor kravet om en social kontrakt bliver gentaget. Den europæiske konstruktion må gå i gang med at opbygge et stærkt, socialt projekt. EU er ikke længere blot et økonomisk projekt, men må udvikle sig til et politisk, social projekt, der bygger på en social kontrakt.

På konferencen i Madrid sagde EU-kommissær László Andor, at han netop var kommet for at sætte en diskussion i gang om Europas sociale dimension. Kommissæren erkendte, at den økonomiske krise havde ramt hårdt, og at de unge var særlig ramt med en rekordhøj arbejdsløshed. Netop derfor stod de unges forhold højt på EU-Kommissionens prioritetsliste. Andor nævnte i den anledning den særlige ungdomsgaranti, der nu er i spil. Den skal sikre, at unge under 25 år enten får ordentlige job, uddannelse eller lærepladser, inden de har gået arbejdsløse i fire måneder.
László Andor omtalte en række andre initiativer, der var i gang som livslang læring og fandt, at pejlemærker for mål var en del af vejen frem. I den politik spillede arbejdsmarkedets parter en rolle.
Jeg har ofte sagt gennem de senere år, at EU må komme ud af krisen med mere og ikke mindre social dialog, sagde László Andor.
Han pointerede, at også EU-landenes beskæftigelses- og socialministre lagde vægt på, at arbejdsmarkedets parter kom mere med i arbejdet. Ministrene har på rådsmøder efterlyst to ting: At arbejdsmarkedets parter kommer mere med i arbejdet med at opstille prioriteter, og at de dernæst bliver med til at skabe og omsætte beskæftigelsespolitikker.
EU-kommissæren så frem til forårets sociale topmøde i marts, hvor der blev lejlighed til at diskutere den sociale dimension af ØMU’en.
EFS repræsenterer i dag 85 faglige organisationer i 36 europæiske lande. Desuden er 10 faglige brancheorganisationer eller medlemmer.
Kilde: fagligt.eu