Vold på jobbet fører hvert eneste år til kæmpe regninger. Og de bliver både sendt til den enkelte og hele samfundet.
En ny undersøgelse fra hovedorganisationen FTF dokumenterer, at vold fører til flere sygedage. Det koster samfundet omkring en milliard kroner hvert år. Alene på FTF-området er regningen 250 millioner kroner årligt.
I de tal er der endda kun medregnet konsekvenser i form af tabt produktion, fordi voldsramte medarbejdere bliver mere syge og ikke kan møde op på jobbet.
Tre dage mere i sygesengen
Den nye undersøgelse viser, at voldsramte FTF’ere i snit har over tre ekstra årlige sygedage end andre.

Voldsramte personer, der har oplevet vold, har 10,6 fraværsdage, mens andre har 7,4 årlige sygedage. Vold fører med andre ord til 50 procent flere sygedage blandt ofrene hvert år. Især pædagoger, lærere og sygeplejersker er hårdt ramt af vold.
Ud over knubs på krop og sjæl dokumenterer rapporten også, at voldsramte har dobbelt så meget stress end andre.

Rapporten og tallene bør få alarmklokkerne til at ringe hos alle, mener FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
"Vold på jobbet er et kæmpe problem, som vi bliver nødt til at tage meget mere seriøst. Den nye rapport dokumenterer, at hver tiende på FTF-området oplever vold. Det har gigantiske omkostninger for den enkelte og alle os andre," siger Bente Sorgenfrey.
Vold skal ikke gemmes væk
Derfor foreslår FTF, at der i første omgang kommer meget mere fokus på problemet. Vold og ikke mindst omfanget skal frem i lyset.
Det kan blandt andet ske ved at lade Arbejdstilsynet registrere voldsepisoder for sig selv. I dag optræder voldsepisoder i de officielle statistikker som "faldulykker".
"Dernæst må arbejdspladserne have klare retningslinjer, der gør vold til et fælles problem. Det må aldrig være op til den enkelte at håndtere en episode med vold," siger FTF’s formand.
Et fælles problem på jobbet
Den vurdering er arbejdspsykolog Lise Keller enig i.
Hun arbejder til dagligt med voldsproblematikker og står bag flere udgivelser om forebyggelse.
"Alle medarbejdere skal inddrages, hvis forebyggelsen skal have en effekt. Først kan man fx sammen definere, ‘hvad er vold her hos os?’. Herefter kan man se på, hvad medarbejderne normalt er gode til og bruge det aktivt. Forebyggelse af konflikter og vold er et fælles ansvar, og ligesom medarbejderne skal møde til tiden, skal sikkerheden også have en del af opmærksomheden," siger Lise Keller.
FTF’s formand peger også på, at vold fremover må skrives ind i lovgivningen om arbejdsmiljø. Der står i dag ikke et eneste ord om vold og trusler.
"Vores udregninger viser, at der på FTF-området næsten er 120.000 ekstra sygedage hvert år på grund af vold. Det bliver vi nødt til at forholde os til," siger Bente Sorgenfrey.