Frivillig arbejdskraft behøver ikke ledelse ligesom de ansatte medarbejdere – de frivillige klarer selv behovet for videndeling, koordination og konfliktløsning gennem spontan dialog i det daglige arbejde.
Sådan lyder en sejlivet myte. Men det er netop en myte: frivillige HAR behov for ledelse. Og ledelsen af frivillige er ofte tidskrævende aktivitet, der kalder på en anden form for ledelse, end den vi normalt kender fra offentlige organisationer. Det fremgår af en ny forskningsrapport fra Væksthus for Ledelse.

At lede frivillige, er at styre åbne samarbejdsprocesser, hvor lederen ikke har den sædvanlige magt og kontrol. Lederen må acceptere mere usikkerhed og mindre kontrol både med mål og levering, viser den nye rapport.
En sag for både top- og mellemleder 
Ledelse af frivillige er vedrører alle ledelsesniveauer i organisationen, viser rapporten. Topledere skal skabe udviklingsrum på kanten af den offentlige sektor og definere målsætninger og strategier og skabe økonomiske og organisatoriske rammer for det frivillige arbejde. På forvaltnings- og decentralt niveau skal lederne rekruttere, motivere, uddanne og i det hele taget håndtere de frivillige.
Det er samtidig vigtigt, at toplederne ikke slipper processen for tidligt og skubber den komplekse opgave med at skabe rum for og at lede frivillige nedad i organisationen.

Hvis offentlige organisationer skal høste den fulde gevinst ved inddragelse af de frivillige, skal indsatsen have strategisk forankring og det institutionelle design skal tænkes nøje igennem, påpeger rapporten.
Må ikke forringe opgaveløsningen
FTF, hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, peger på, at der skal fastlægges klare retningslinjer for, hvordan samspillet skal foregå mellem de frivillige organisationer og de offentlige velfærdsinstitutioner.
"Frivillig arbejdskraft er en af de rigtige veje at gå. Frivillig, ulønnet arbejdskraft kan gøre stor nytte i fx daginstitutioner, skoler, hjemmepleje og sygehuse i en tid, hvor personalet på grund af tidspres ofte må gå på kompromis med deres faglige indsigt og færdigheder i at sikre borgerne en service af ordentlig kvalitet", siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
Hun pointerer samtidig, at frivillig arbejdskraft må ikke gøre det offentliges opgaveløsning dårligere.
"Det er en hårfin balance, hvor man skal passe på, at de aktive borgere ikke bliver udnyttet som billig eller gratis arbejdskraft af arbejdsgiverne, der kan blive fristet til at afskedige ordinært ansatte", siger Bente Sorgenfrey

Ud over de udfordringer der er knyttet til at lede frivillige, opridser forskningsrapporten også frivillighedens historie, diskuterer frivillighed som begreb og tradition, og gennemgår fire perspektiver på offentlig ledelse af samproduktion med frivillige.