”Fremtidens ledere skal være professionelle”, mener professor i offentlig organisation og ledelse Kurt Klaudi Klausen.  Hør ham uddybe hvorfor, og hvad det betyder her:

Til efteråret holder FTF lederuge med en række workshopper om ledelse og lederkompetencer. FTF holdt sin første lederuge sidste år og er nu i gang med at planlægge dette års tilbud til lederne. For at sætte gang i ideer, inspiration og tanker  var alle lederuddannelsesansvarlige i medlemsorganisationerne inviteret til et møde i FTF i marts. Her holdt Kurt Klaudi Klausen oplæg om, hvilke kompetencer ledere har og får brug for.
26 deltagere tog godt imod hans oplæg og indgik i debat og dialog med et væld af gode ideer til følge. FTF vil bearbejde og videreudvikle idéerne til en række spændende workshopper som tilsammen udgør FTF’s lederuge 2012.
FTF holder lederuge i uge 40. Hold dig orienteret om lederugen og andre spændende kursustilbud til ledere: 

Har du ideer til vigtige ledertemaer der kunne omsættes til en workshop, er du meget velkommen til at kontakte konsulent, Hanne Fink Ferdinand.