Generelt ses der internationalt en tendens til, at mænd har bedre muligheder for at få anerkendt en arbejdsskade end kvinder har. Dette gælder indenfor forskellige sygdomsområder men specielt, ses der er forskelle inden for cancer og psykiske sygdomme. 
Forskellene ligger ikke kun i, at de forskellige arbejdsskadesystemer er bygget op omkring traditionelle mandefag men også i de mønstre, der anmeldes efter. 
Se oplæg