EU er godt i gang med at underminere danske regler for, hvad der skal til for at blive ansat som lærer eller pædagog på en dansk skole eller institution. Der er allerede klare danske regler for, hvem der må undervise, men de står nu til at blive snigløbet. Det sker, hvis EU-Kommissionen får opbakning til at ændre et direktiv om uddannelse og kompetencer.
Der findes allerede fælles EU-regler på området, men kommissionen vil ændre dem med et nyt forslag. Målet med en ændring af direktivet er at gøre det lettere for tyskere, finner, franskmænd og andre europæere at flytte til et andet land for at bo og arbejde. En ændring af reglerne skal gøre uddannelse og kompetencer mere gennemsigtige.
Kommissionens forslag om mere mobile uddannelser beskriver imidlertid også, hvem der kan søge forskellige stillinger. Her lægger EU op til et opgør med danske regler. Nye EU-regler betyder, at danske skoler og institutioner ikke altid kan kræve en fuld uddannelse for at arbejde med børn og unge.
"Vi er meget kritiske og skeptiske, når kommissionen bruger en diskussion om mobilitet til at pille ved nationale krav til, hvad lærere og pædagoger skal kunne," siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
Uddannelser må gerne blive nemmere at tage med
FTF er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte – blandt andre lærere, pædagoger, sygeplejersker og bankansatte. FTF er tilhænger af, at gøre uddannelser mere mobile, så folk lettere kan arbejde i andre lande.
"Det må bare ikke ske på bekostning af de krav, vi i dag stiller til lærere og pædagoger om uddannelse," siger Bente Sorgenfrey.
Ifølge dansk lovgivning kræver det i dag en hel læreruddannelse at blive ansat som folkeskolelærer. Men det krav ryger i skraldespanden, hvis der er opbakning til forslaget blandt EU-landene.

Kommissionen mener fx, at en tysker uden en fuld læreruddannelse skal kunne søge en stilling, hvis undervisning i tysk er en del af jobbet. Ansøgere må ifølge kommissionen ikke længere vælges fra, hvis de kan udføre en del af jobbet.
Danmark skal lede forhandlinger
Forhandlingerne om kommissionens udspil begynder, mens Danmark har formandskabet i EU. Forslaget har netop været i høring, og de reelle forhandlinger begynder i slutningen af januar. Her vil det være naturligt for Danmark at arbejde for en fælles holdning om, at den høje faglighed i Danmark og andre lande ikke må forringes af hensyn til mobiliteten, lyder det fra Bente Sorgenfrey.
"Det vil da være oplagt, at regeringen bruger det danske formandskab til at få luget ud i forslaget. Oplægget fra kommissionen kan desværre meget nemt føre til, at Danmark og andre landes høje og fornuftige krav til lærere og pædagoger bliver udvandet, siger Bente Sorgenfrey.
FTF er generelt positiv, når det gælder ændring af det såkaldte anerkendelsesdirektiv. Det må gerne blive lettere at bruge uddannelser og kompetencer på tværs af grænser. Men reglerne kan sagtens gøres mere smidige uden at pille ved uddannelseskrav til lærere og pædagoger, mener FTF.