Vi er din stemme over for politikere og arbejdsgivere. Hvis du fx uddanner dig til murer eller sosu-assistent, forhandler vi med regeringen og arbejdsgiverne om at skaffe flere praktikpladser, så du kan gøre din uddannelse færdig. Vi forhandler også om, at din skole får de ressourcer, der er nødvendige for at få en ordentlig uddannelse.

Hvis du er voksen og fx er sygeplejerske og har brug for efteruddannelse, forhandler vi med regeringen og arbejdsgiverne om at afsætte nok penge af til, at du og dine kolleger kan få den efteruddannelse, I har brug for.

På samme måde forhandler vi med regeringen om, at du og dine kolleger får et bedre arbejdsmiljø og ordentlige dagpenge, hvis I bliver arbejdsløse.

Og så kæmper vi for, at Danmark forsat er et velfærdssamfund, hvor du kan få passet dine børn i trygge daginstitutioner, at du kan sende dem i gode skoler og at dine gamle forældre kan blive passet i en ordentlig ældrepleje.

Hvis du og dine kolleger får brug for hjælp vedrørende jeres arbejdsforhold, skal I kontakte jeres egen faglige organisation.