Fællesskab af lønmodtagere

Fællesskab af lønmodtagere

Fagbevægelsen er et meget stort fællesskab af lønmodtagere, der står sammen for at opnå bedre løn og arbejdsforhold. I Fagbevægelsens Hovedorganisation er vi i dag ca 1,4 millioner medlemmer. Fagbevægelsen har i mere end 100 år kæmpet for gode løn- og arbejdsvilkår for lønmodtagerne. En kamp, der ofte kæmpes med arbejdsgiverne eller regeringen på den anden side.

Fagbevægelsens hovedorganisation kan sammenlignes med en stor paraply, hvor vi samler ca 80 faglige organisationer, der igen består af hundredvis af lokale fagforeninger.

Hvis du fx er tømrer eller sygeplejerske, melder du dig ind i din lokale fagforening, hvor også dine kolleger er medlem. Din lokale fagforening er så medlem af en større faglig organisation og den faglige organisation er igen medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation.