Foto af FH-huset med FH-flag

Socialrådgiver til FH’s serviceordninger

I FH bistår vi pt. 32 faglige organisationer med varetagelsen af deres arbejdsskade- og sociale sager. Til det søger vi en erfaren og engageret socialrådgiver med bred erfaring inden for arbejdsskade- og beskæftigelsesområdet. Jobbet vil dog i høj grad bestå i behandling af arbejdsskadesager, hvorfor vi forventer du har erfaring med arbejdsskadeområdet.