Om jobbet

Arbejdet vil være centreret omkring politikudvikling, rådgivning og mødeforberedelse af FH’s politiske ledelse. Derudover har den gode idé rigtig gode vilkår og der er gode muligheder for at præge arbejdsopgaverne.

Dine fagøkonomiske og vidensbaserede beslutningsgrundlag, til brug for politikudvikling og interessevaretagelse, er i høj kurs. Du vil få mulighed for at indgå i et team af fagligt dygtige økonomer og generalister, hvor vi dyrker og udvikler os sammen i et fagligt stærkt miljø.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i:

  • at følge og påvirke regeringens reformarbejde.
  • at udarbejde analyser og notater, igangsætte analyser og undersøgelser samt følge forskning mv. med henblik på at understøtte politiske udspil og kommunikation.
  • at udvikle politik i samarbejde med vores medlemsforbund.
  • at udvikle og pleje netværk med samarbejdspartnere i blandt andet organisationsverdenen, på Christiansborg og blandt forskere og eksperter.
  • at samarbejde med presseteamet og FH’s cheføkonom om den eksterne kommunikation.

I teamet har vi ansvaret for at varetage opgaver inden for en lang række spændende områder og opgaverne er i høj grad dikteret af den politiske dagsorden, fx skattepolitik, grøn omstilling, erhvervspolitik, udvikling af den offentlige sektor, dagpenge og overførsler, ulighed, tilbagetrækning og pension, konjunkturovervågning, finanspolitik og meget mere.

Søg jobbet

Send ansøgning til FH og send den senest onsdag den 12. juni 2024.

Vi fordeler opgaverne ud fra hensynet til kompetencer og interesser i teamet samt det overordnede hensyn til at få opgaverne løst.

Om dig

Du er uddannet økonom, og har flere års erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation.

Du har en skarp analytisk sans, økonomfaglig tyngde og gode formidlingsevner. Du har solid erfaring med at levere økonomfaglige produkter af høj kvalitet.  

Du kan arbejde selvstændigt med at drive dine opgaver, men er samtidig en udpræget holdspiller, som deler netværk og viden samt bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø.

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte analysechef Anne Vejen Mathiasen på tlf. 2812 0245 eller e-mail avm@fho.dk.

Løn og ansættelsesforhold

Du bliver ansat på flydende tid, og du vil hovedsagelig skulle arbejde inden for vores kontortid.

Vi forventer, at du er fleksibel, hvis der er brug for din arbejdskraft og dine kompetencer på andre tidspunkter. Vi har respekt for din tid og fleksibiliteten går naturligvis begge veje.

Vi kan tilbyde dig attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til FH’s overenskomst.

Vi ønsker jobbet besat senest den 1. august 2024.

Ansøgning

Skriv en ansøgning, der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH og send den senest onsdag den 12. juni 2024.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet. 

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er talerør for 65 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmod­tagere og er dermed Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler på Islands Brygge i København – lige ud til vandet, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.