Så er du måske vores nye studentermedhjælper!

I Ledelsessekretariatet arbejder vi tæt på FH’s politiske ledelse med sager på tværs af huset. Du vil blive ansat i Ledelsessekretariatets Organiserings- og Kampagneteam, som består af 12 medarbejdere. I teamet arbejder vi bl.a. med analyser, organisering af medlemmer i FH-fagbevægelsen, kampagner og events.

Om jobbet

I dit nye job vil du få ansvaret for at løse opgaver inden for en række områder.

Opgaverne vil som udgangspunkt være:

 • Løbende afrapportering af FH’s målinger af lønmodtagernes holdninger – herunder udarbejdelse af analysenotater.
 • Udarbejdelse og formidling af analyser af organisering af lønmodtagere.
 • Udarbejdelse af yderligere analyser indenfor fagbevægelsens fagområde.
 • Bearbejdning af data i R/STATA og Excel.
 • Forefaldende opgaver i forbindelse med FH’s større kampagner.
 • Forskellige ad hoc-opgaver som fx udkast til taler/oplæg, research-opgaver og hjemmeside-redigering.

Der er tale om en udviklende stilling, hvor du arbejder tæt sammen med teamets øvrige medarbejdere. En stor del af arbejdet er bearbejdelse af data og udarbejdelsen af notater. Vi gennemfører egne analyser og har adgang til en række data, som giver et unikt indblik i aktuelle politiske dagsordner.

Søg jobbet

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH via siden her – og send den sammen med eksamensbeviser, personlige oplysninger og andre relevante oplysninger senest søndag den 17. marts 2024.

Søg jobbet her

Det er målsætningen, at du i stigende omfang – men med regelmæssig sparring – selvstændigt foretager og udarbejder mindre analyser.

Du vil blive ansat på en arbejdsplads med et stærkt fællesskab, sammenhold og fælles værdier, og hvor der er et godt studentermiljø på tværs af afdelingerne.

Forventninger til dig

Vi leder efter en studentermedhjælper, der:

 • har lyst til at være en del af et fagligt stærkt team med mange forskelligartede opgaver.
 • er i gang med en samfundsvidenskabelig videregående uddannelse, fx sociologi, statskundskab eller økonomi, og som minimum har bestået første år på sin uddannelse.
 • kan arbejde selvstændigt og tage initiativ.
 • har flair for tal og statistik. Du skal være dygtig til Excel og i stand til at analysere data i STATA eller R.
 • har gode skriftlige fremstillingsevner.
 • interesserer sig for politik.
 • brænder for at bidrage til fagbevægelsens indsatser og politikudvikling.

Hvis du vil høre nærmere om jobbet, kan du kontakte Chef for Organisering & Kampagne Mette Marie Hansen på tlf. nr. 40821054 eller på mail: mmh@fho.dk.

Løn og ansættelsesforhold

Din ugentlige arbejdstid vil være 15 timer, efter aftale med nærmeste leder, og arbejdstiden tilrettelægges fleksibelt i forhold til under­visning og eksamen.

Vi kan tilbyde gode løn- og ansættelsesvilkår i henhold til lokal overenskomst.

Stillingen ønskes besat senest 1. juni 2024.

Ansøgning

Skriv en ansøgning – der fortæller, hvem du er, hvad du kan, og hvorfor du gerne vil arbejde i FH via siden her – og send den sammen med eksamensbeviser, personlige oplysninger og andre relevante oplysninger senest søndag den 17. marts 2024.

Vi forventer at indkalde til ansættelsessamtaler i uge 12.

Vi betragter mangfoldighed som en styrke og lægger vægt på at have et arbejdsmiljø, der følger med tiden og bruger alles ressourcer optimalt og ordentligt. Vi arbejder for, at vores medarbejdersammensætning afspejler det samfund, vi er en del af, og alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge jobbet. 

Om FH

Fagbevægelsens Hovedorganisation er talerør for 65 faglige organisationer, der repræsenterer 1,3 mio. lønmod­tagere og er dermed Danmarks største og stærkeste tværfaglige fællesskab. Vi kæmper for job og uddannelse til alle, for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og for et trygt, demokratisk og soli­darisk samfund.

Vi har en spændende og alsidig arbejdsplads med varierende og dynamiske arbejdsopgaver, der handler om at forbedre vilkårene for arbejdstagere i Danmark og internationalt. Vi lægger vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med meningsfulde opgaver, gode kolleger og en balance mellem opgaver, ressourcer og kompetencer, så den enkelte udvikler sig og trives på vores fælles arbejdsplads.

Vi arbejder i lyse moderne lokaler på Islands Brygge i København – lige ud til vandet, hvor Bryggebroen rammer Islands Brygge.

Søg jobbet