Socialpolitik

Svært at fastsætte løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob

Det er positivt, at jobcentrene fremover
skal foretage vurderingen af fleksjobberes arbejdsevne, men modellen er vanskelig
at anvende i praksis og strider mod praksis i den danske aftalemodel. Overenskomstbestemmelser
kan ikke uden videre tilsidesættes.

Reform af førtidspension og fleksjob forringer løn- og ansættelsesvilkår betragteligt for fleksjobbere

Reformens styrke er, at helhedstænkning, tværfaglighed og sundhedskoordinering i indsatsen er i fokus. Men reformen forringer desværre også løn- og ansættelsesvilkår betragteligt for fleksjobbere. Og langt færre kan få tilkendt førtidspension. FTF foreslår bl.a. en alternativ tilskudsmodel til fleksjobordningen og kan ikke anbefale, at der indføres en aldersgrænse som et kriterie for at få tilkendt førtidspension.

Topmøde om ulighed i sundhed

FTF er med til at sponsorere det årlige arrangement ”Ulighedens Topmøde”, som sætter fokus på social ulighed og marginalisering. I år tager den vigtige begivenhed udgangspunkt i sundhedsområdet.

Ulighedens topmøde 2012

FTF er igen medsponsor for Ulighedens Topmøde i 2012, hvor temaet er "Hvem betaler prisen for ulighed i sundhed?"

Hårfin balancegang, når borgere løser velfærdsopgaver

Aktive borgere udgør et stort potentiale i velfærdssamfundet, mener et flertal af lederne på velfærdsområdet ifølge en ny undersøgelse. Hovedorganisationen FTF mener også, at frivilligheden er en rigtig vej at gå - men det kræver klare spilleregler.