Borgerne kan selv være med til at løse velfærdssamfundets opgaver. Det mener et flertal af ledere på velfærdsområdet. Ifølge en undersøgelse fra Mandag Morgen siger hele 65 procent af dem, at aktive borgere udgør et stort potentiale.
Undersøgelsen, der er foretaget blandt ca. 3.300 ledere og udviklingsansvarlige på velfærdsområdet fra den offentlige, private og civile sektor, blev offentliggjort på Velfærdens Innovationsdag i dag.

 
At bruge frivillig arbejdskraft som en ressource er én af de rigtige veje at gå. Det mener FTF, der er hovedorganisation for ca. 450.000 offentlig og privat ansatte – heriblandt en stor del af medarbejderne på velfærdsområderne i det offentlige som fx socialrådgivere, pædagoger, lærere og sygplejersker.
Men FTF pointerer samtidig, at der både centralt og lokalt må fastlægges helt klare retningslinjer for, hvordan samspillet skal foregå mellem de frivillige organisationer og de offentlige velfærdsinstitutioner. Frivillig arbejdskraft må ikke gøre det offentliges opgaveløsning dårligere, understreger FTF’s formand, Bente Sorgenfrey.
Hun ser frivillig, ulønnet socialt arbejde som en rigtig og en vigtig vej at gå – det kan gøre stor nytte for brugere af daginstitutioner, skoler, hjemmepleje og sygehuse. Hun peger på, at når regioner, kommuner og staten skærer ned på kernevelfærdsydelserne, så må offentligt ansatte på grund af tidspres tit gå på kompromis med deres faglige indsigt og færdigheder i at sikre borgerne en service af en ordentlig kvalitet.
"Men vi er ude i en hårfin balancegang, hvor vi også skal passe på, at de aktive borgere ikke bliver udnyttet som billig eller gratis arbejdskraft af arbejdsgivere, der kan blive fristet til at afskedige ordinært ansatte", siger Bente Sorgenfrey.

For sådan en kurs vil i sidste ende gå ud over kvaliteten af velfærdsopgaverne, pointerer hun. Velfærdsopgaver kræver et solidt grundlag af kvalificeret fagprofessionel arbejdskraft. Som så meget gerne må suppleres med frivillig arbejdskraft.
Derfor er det vigtigt at man aftaler retningslinjer for, hvordan de frivillige skal inddrages via de frivillige organisationer, mener Bente Sorgenfrey.
FTF har allerede vedtaget sit bud på en række overordnede retningslinjer for frivilligt arbejde.
Bl.a. skal det fastholdes, at frivilligt arbejde skal være et positivt supplement med en merværdi og ikke en alternativ løsning på en skrantende offentlig økonomi. Grænsen for civilsamfundets ansvar og kompetence skal klarlægges. Det må aldrig ende med at nogle borgere er afhængige af, om der tilfældigvis er frivillige kræfter, der kan hjælpe til. Desuden skal de nødvendige personaleressourcer til vejledning, introduktion og kontrol mv. af de frivillige også være til stede.

FTF anbefaler desuden, at man ude på arbejdspladserne – for de faggrupper, hvor det er relevant – tiltræder de mere specifikke retningslinjer, som er vedtaget af Frivilligt Forum og otte forskellige faglige organisationer, bl.a. Dansk Sygeplejeråd og Dansk Socialrådgiverforening.