Lederlitteratur

Sådan leder du på tværs af faggrænser

Samarbejde på tværs af sektorer, fag og andre skel er svært – men formår man at se ud over sin egen næsetip, er der store gevinster at hente. Ny bog giver praktiske råd og viden om emnet.

Til dig, der er leder i første række

Antologien ”Praksisnær ledelse i det offentlige” kommer med et nyt blik på lederudvikling og lederuddannelse. Bogen skitserer bl.a. de udfordringer og dilemmaer, som førstelinjeledere i den offentlige sektor står over for.

Sommerlæsning for ledere

Hvilke bøger inspirerer lederne mest? Gennem foråret har FTF bragt en serie, hvor ledere anbefaler de bøger, som har inspireret dem mest. Vi har samlet dem alle her. Måske der er en idé til denne sommers læsning.

Banklederen investerer i guldminer og ost

En fabel om ost og fortællinger om fattige sportsfolk er blandt inspirationskilderne i Jesper Rønnes arbejde som leder i Nordea, hvor han forsøger at vække medarbejdernes sult og motivation for nye udfordringer.