Hvordan løser vi den her opgave til borgernes bedste?
Spørgsmålet er et, de fleste offentligt ansatte bør stille sig selv og helt sikkert også ofte gør. Alligevel er der mange eksempler på, at de ansatte glemmer at se ud over egne faggrænser med et dårligere og mere ineffektivt resultat til følge.
Den problematik er udgangspunktet i den nye bog "På tværs – grænsekrydsende ledelse" af forfatterne Annemette Digmann, Jacob Høj Jørgensen, Karen Ingerslev og Per Bo Nørgaard Andersen. Og vil du som leder hente inspiration til at få den grænsekrydsende ledelse til at fungere bedre, er den et oplagt sted at begynde.
Forfatterne har både praktisk og forskningsmæssig erfaring med ledelse på tværs. De videregiver i denne bog deres viden og bedste råd med flere praksisnære eksempler. Ifølge forfatterne er der mange gevinster at hente, hvis flere fokuserede på den fælles opgave på tværs af grænser:
"Vi har set talrige eksempler på den næsten transformative kraft, der gemmer sig i at flytte fokus fra faggrænser, organisationsgrænser og sektorgrænser til den fælles opgave, vi sammen skal finde løsninger på. Den fælles erkendelse er en stærk drivkraft for et fælles udviklingsarbejde og en samskabende proces."