FTF analyse

Nye tal: Velfærdstab på over 15 mia. kr. siden 2010

Beregninger ud fra nye tal fra Finansministeriet viser, at borgerne de seneste syv år har oplevet et velfærdstab på mindst 15 mia. kr., da udgifter til flere ældre og børn samtidig er steget. Topøkonomer, vismænd og FTF peger på, at der er brug for offentligt forbrug på mindst 1,1 % årligt frem til 2025.

Kommunernes underforbrug fortsætter

Kommunerne har for 7. år i træk brugt mindre på service, end de har budgetteret med. Underforbruget er med til at underminere den offentlige velfærd. Det mener FTF, som opfordrer til, at det kommunale sanktionssystem justeres. Se Danmarkskort over, hvor meget de enkelte kommuner har underforbrugt siden 2011.

Arbejdspres vokser: Lav kvalitet rammer borgerne

Arbejdspres skader kvaliteten, viser nye tal: Kun 49 % af FTF’erne angiver, at deres mulighed for at levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj. Og kun 56 % vurderer, at de altid eller ofte har mulighed for at løse opgaverne på et fagligt forsvarligt niveau. Brug for nye regler om psykisk arbejdsmiljø og flere ressourcer til Arbejdstilsynet, mener FTF.

Forandringer på jobbet slider på medarbejderne

Seks ud af ti FTF’ere har oplevet større forandringer på arbejdspladsen inden for de seneste 2 år. Fire ud af ti vurderer, at ledelsens håndtering af forandringer har været dårlig eller meget dårlig. Dårlig håndtering af forandringer fordobler sygefraværet og tredobler andelen, der føler sig stressede, viser analyse. Vi bliver nødt til at støtte lederne via tydeligere regler og via uddannelse i psykisk arbejdsmiljø og forandringer, siger FTF-formand.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster kassen

Dårligt psykisk arbejdsmiljø skaber øget sygefravær: Hver sjette af FTF’erne har været sygemeldt inden for de seneste 12 måneder på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø. FTF vil have politikerne til at vedtage nye regler om psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdet stresser mange lønmodtagere

Arbejdspres sender danskerne til tælling. Hver femte FTF’er er ofte eller hele tiden stresset. Arbejdet er hovedårsagen, viser nye tal fra NFA og FTF. Brug for nye regler om psykisk arbejdsmiljø, mener FTF.