Stress er et hyppigt brugt begreb for de reaktioner, som medarbejdere har på et dårligt psykisk arbejdsmiljø.  Det psykiske arbejdsmiljø dækker over mange forskellige faktorer på arbejdspladsen, bl.a.  de krav som stilles til medarbejderne, den måde, arbejdet er organiseret på og den måde, vi er sammen på.

Er det psykiske arbejdsmiljø dårligt, belaster det medarbejderne. Eksempelvis er medarbejdere, som har myndighedsarbejde indenfor politi, skat, social- og beskæftigelsesområdet, belastet på en lang række områder. De er blandt andet oftere udsat for trusler, chikane, unødvendige opgaver, stor arbejdsmængde og høje følelsesmæssige krav.

Hver fjerde (26%) myndighedsansatte angiver i undersøgelsen, at de har en høj eller meget høj grad af unødvendige opgaver. 37 procent oplever trusler på jobbet. 23 procent oplever chikane.
Det viser en ny rapport, som COWI har udarbejdet for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Manglende tillid, stor arbejdsmængde, rollekonflikter, ubalance mellem indsats og belønning, manglende mulighed for at levere kvalitet i arbejdet og hyppige og ofte dårligt håndterede forandringer er andre problemer, som blandt andet socialrådgivere, skatte- og politifolk oplyser i undersøgelsen.
”Vi bliver nødt til at have tydelige regler fx om balance mellem opgaver og ressourcer, uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø, supervision eller anden faglig sparring til medarbejdere, der udsættes for høje følelsesmæssige krav, og om hvordan konflikter og forandringer skal håndteres på arbejdspladsen” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey, der kalder den nye undersøgelse ”stærkt bekymrende”.