Det er både arbejdsmiljøet og servicen til borgerne, der forringes, når medarbejderne udsættes for stigende arbejdspres, dokumenterer ny undersøgelse med svar fra 9.641 FTF’ere, fx sygeplejersker, lærere, finans- og it-ansatte.
Rapporten bag undersøgelsen har COWI udarbejdet for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.
FTF’erne oplever i mindre omfang end lønmodtagere generelt, at de har mulighed for at levere kvalitet i arbejdet. Det er især et problem indenfor myndighedsarbejde, der omfatter ansatte i politi, skat og på social- og beskæftigelsesområdet, samt blandt pædagoger i dag- og døgninstitutioner.

Kun hver tredje (33 %) af FTF’erne vurderer, at de altid eller ofte er nok medarbejdere til at udføre arbejdet tilfredsstillende. Og kun halvdelen (56 %) vurderer, at de altid eller ofte har mulighed for at løse opgaverne på et fagligt forsvarligt niveau.
”Det er en meget bekymrende situation. Når medarbejderne ikke kan levere den nødvendige kvalitet, er det et problem for de borgere, som modtager ydelser og service. Men det er i høj grad også en belastning for medarbejderne selv, som ofte må gå hjem med en følelse af ikke at slå til og med dårlig samvittighed. Det fører til stress, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet – det kan ingen være tjent med”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.

OK18 samler bred utilfredshed
Hun opfatter sammenholdet blandt mange offentligt ansatte under de aktuelle overenskomstforhandlinger som en reaktion mod blandt andet det stigende arbejdspres, de faldende muligheder for at levere kvalitet til borgerne og den manglende anerkendelse af medarbejdernes indsats.
”Mange oplever, at de ikke får mulighed for at gøre deres arbejde ordentligt. De oplever stigende dokumentationspres, stigende arbejdspres og samtidig stigende mistillid fra arbejdsgivere og politikere. De ansatte prøver at gøre det, så godt de kan, men føler ikke, at arbejdsgiverne og politikerne anerkender den store indsats, de ansatte leverer på trods af svære arbejdsvilkår og forringet arbejdsmiljø”.

”De offentligt ansatte siger fra nu overfor den manglende anerkendelse og de vilkår, de bliver budt. Mange oplever, at de presser deres helbred alt for meget. Og vi kan se af den nye undersøgelse, at mange får stress af de dårlige vilkår, og at det går ud over familien”.
”På tværs af stat, regioner og kommuner oplever de ansatte forringede arbejdsvilkår, og at kvaliteten af deres arbejde forringes på grund af den måde, politikere og arbejdsgivere styrer den offentlige sektor på”, fastslår Bente Sorgenfrey.

Styrk forebyggelsen og lav klare regler om psykisk arbejdsmiljø
Hele 13 % af FTF’erne angiver, at muligheden for at levere kvalitet i arbejdet er lav eller meget lav. Kun halvdelen (49 %) vurderer, at de kan levere høj eller meget høj kvalitet i arbejdet. Det er markant færre end lønmodtagere generelt, hvor andelen er 63 %.
”Der er behov for klare regler om psykisk arbejdsmiljø. Der mangler en bekendtgørelse, der tydeligt beskriver reglerne på området, som kan gøre det tydeligere for arbejdspladserne, hvad der skal til for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Fx at opgaver og ressourcer skal passe sammen. Det er afgørende, at man som medarbejder har mulighed for at løfte opgaverne til den nødvendige kvalitet”, siger Bente Sorgenfrey.
Mere end hver tredje FTF’er (36 %) angiver, at de har en stor eller meget stor arbejdsmængde, og hver femte (22 %) har et højt eller meget højt arbejdstempo. Det er eksempelvis de sundhedsansatte, der er under pres. De har længe råbt op om problemer med arbejdsmiljø, arbejdspres, kvalitet og behandling.