Det er ikke kun udflytning af statslige job, der skaber usikkerhed blandt danske lønmodtagere.
De mest udbredte forandringer blandt både FTF’ere og lønmodtagere generelt er sammenlægninger, lukninger eller flytninger og andre større organisationsændringer.
Seks ud af ti FTF’ere (59 %), fx lærere, pædagoger, finans- og it-ansatte, har oplevet en eller flere større forandringer inden for de seneste to år. Det er flere end blandt lønmodtagere generelt (54 %).
Det viser en ny rapport, som COWI har udarbejdet for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Fire ud af ti vurderer, at ledelsens håndtering af forandringer har været dårlig eller meget dårlig. Det vækker bekymring i FTF, der vil have politikerne til at lave nye klarere regler for psykisk arbejdsmiljø, herunder at ledere med personale ansvar skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø, herunder forandringer.
”Vi bliver nødt til at have tydelige regler fx om balance mellem opgaver og ressourcer, uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø, supervision af medarbejder, der udsættes for høje følelsesmæssige krav, og om hvordan konflikter og forandringer skal håndteres på arbejdspladsen,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

”Tydelige regler vil være en konkret hjælp til ledelserne og medarbejderne på arbejdspladserne, som ofte står lidt famlende og usikre over for at håndtere udfordringerne i det psykiske arbejdsmiljø. En styrket og konkret forebyggende rådgivning og vejledning til arbejdspladserne vil tilsvarende kunne gøre en afgørende forskel”, siger Bente Sorgenfrey.
God ledelse af forandringer giver markant mindre stress og sygefravær
En tidligere analyse og undersøgelse fra FTF viser, at dårlig håndtering af forandringer fordobler sygefraværet og tredobler andelen, der føler sig stressede.

I den nye undersøgelse fra FTF fremgår det, at det bl.a. er FTF’ere inden for myndighedsarbejde, fx socialrådgivere, skatte- og politifolk, der oplever mere grænseløst arbejde i tid og sted, flere forandringer (herunder sammenlægninger, lukninger og flytninger) samt en dårligere ledelsesmæssig håndtering af foran­dringer.
FTF’ere inden for privat service, fx bygningskonstruktører, finans-, it- og forsikringsansatte, har ligeledes i større omfang oplevet forandringer, herunder fyringsrunder, større personalereduktioner og sammenlægninger, lukninger eller flytninger.