Der er god grund til protester og kritik fra borgere, der oplever ringere velfærd og service, viser nye beregninger.
På syv år er det offentlige forbrug blevet holdt 15 mia. kr. lavere end det burde være, hvis det også skulle dække de stigende udgifter til flere ældre og børn.
Samlet er det offentlige forbrug, som omfatter udgifterne til de store velfærdsområder som sygehuse, uddannelse, ældrepleje, folkeskole og daginstitutioner, kun steget med 4,75 milliarder kroner fra 2010 til 2017. Det svarer til en gennemsnitlig realvækst i det offentlige forbrug på kun 0,7 mia. kr. om året. Det viser nye beregninger fra Finansministeriet.
Men den reelle vækst på 4,75 mia. kr. burde have været på godt 20 mia. kr., hvis velfærden skulle have fulgt med det stigende antal ældre og børn – den demografiske udvikling. Det viser nye beregninger fra AE-rådet pba. af det offentlige forbrug (ekskl. afskrivninger).
Og i det regnestykke er der ikke engang taget højde for, at der også skal afsættes midler til ny teknologi, produkter, fx ny medicin, for at den offentlige sektor kan følge med velstandsstigningen generelt i samfundet.
"Borgerne og de offentligt ansatte råber med god ret op om, hvordan nedskæringer i velfærden rammer kvaliteten og den enkelte borger. De ny tal fra Finansministeriet bekræfter, at borgerne de seneste syv år har oplevet et velfærdstab på mindst 15 mia. kr., fordi opgaverne er vokset i takt med, at der kommer flere ældre og børn”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
For blot at følge med den demografiske udvikling (flere ældre og børn) skulle det offentlige forbrug være vokset med 20,2 mia. kr. i samme periode. Det giver et velfærdstab på 15,5 kr. i løbet af syv år. 
Regeringen vil kun bruge 0,3 %
Regeringen planlægger med en vækst i det offentlige forbrug på kun omkring de 0,3 procent frem til 2025. Men der er brug for en årlig vækst på mindst 1,1 procent, hvis velfærd og service skal følge med den demografiske udvikling og den generelle velstandsudvikling. Det fastslår topøkonomer: Find mere indenfor emnerne: