Dårligt psykisk arbejdsmiljø fører til større sygefravær, viser ny undersøgelse fra hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.
For personer med lav arbejdsmiljøbelastning er sandsynligheden for at have mere end to ugers sygefravær på et år nede på fem procent. For personer med høj arbejdsmiljøbelastning er sandsynligheden hele 31 procent.
Det viser en ny rapport, som COWI har udarbejdet for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.
Cirka hver sjette FTF’er (16%) angiver, at de har været syge i løbet af det seneste år, hvor årsagen helt eller delvist har været psykisk arbejdsmiljø. Ser man på det samlede antal sygefraværsdage vurderer FTF’erne, at 27 procent helt eller delvist skyldes det psykiske arbejdsmiljø.

”Jo dårligere det psykiske arbejdsmiljø er, jo større er sandsynligheden for at have mange sygedage. Det koster os alle dyrt, at stress og mistrivsel på jobbet sender folk til tælling. Det er skidt både menneskeligt og økonomisk for os alle sammen”, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.
”Alt for mange er stressede og bliver derfor sygemeldt. Det skaber ringere betingelser for samarbejde, engagement og udvikling af gode innovative løsninger i arbejdet”, fastslår Bente Sorgenfrey, der ønsker, at politikerne vedtager en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.
”Vi bliver nødt til at have tydelige regler fx om balance mellem opgaver og ressourcer, uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø, supervision af medarbejdere, der udsættes for høje følelsesmæssige krav, og om hvordan konflikter og forandringer skal håndteres på arbejdspladsen” siger Bente Sorgenfrey.
3,8 mio. sygefraværsdage som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø
Det totale antal sygefraværsdage blandt danske lønmodtagere, der skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, er 3,8 mio. dage årligt. Det svarer til, at cirka 17.000 personer hver dag er syge fra deres arbejde som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø. 
Det viser beregninger foretaget af FTF på baggrund af rapporten fra COWI.
Blandt FTF’ere er det totale antal sygefraværsdage, der skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, cirka 840.000 dage årligt. Det svarer til, at cirka 4.000 personer hver dag er syge fra deres arbejde som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Find mere indenfor emnerne: