Erhvervsuddannelse

EU-Parlamentarikere besøger LO

En delegation fra Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg besøger i disse dage Danmark for at høre om vores erfaringer med at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og skills mismatch. Her spiller arbejdsmarkedets parter en helt central rolle. Derfor skal LO og DA i fællesskab fortælle om parternes arbejde på området.

Nye tal, samme udfordring

Færre unge end ventet står akut og mangler en praktikplads. 2.800 unge mangler en plads, mens tallet tidligere på grund af unøjagtigheder i optællingen var opgjort til ca. 6.000 unge. ?Men for få unge vælger en erhvervsuddannelse?, siger Ejner K. Holst.

Ærgerligt med Kvalitetsudvalgets tunnelsyn

Kvalitetsudvalget har sat et vigtigt fokus på de videregående uddannelsers kvalitet og relevans. ?Men ærgerligt og helt uforståeligt, at udvalget overser mulighederne i de erhvervsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser?, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Praktikcentrene udvikler sig positivt

Selv om der er store forskelle på de nye praktikpladscentre, får mange unge adgang til praktikpladser i virksomheder via centrene. Den positive udvikling fremgår af ny rapport, som Undervisningsministeriet lige har offentliggjort.

De 30.000 praktikpladser må frem i lyset

Der er mulighed for at skabe over 30.000 flere praktikpladser i danske virksomheder, viser ny rapport fra Undervisningsministeriet. ?Virksomheder og institutioner må nu tage ansvar og oprette flere pladser til de i alt 11.000 unge, der mangler praktikplads i en virksomhed ?, siger LO-sekretær Ejner K.

DA og LO støtter SkillsDenmark

SkillsDenmark, der står for Danmarksmesterskaberne for unge håndværkere i denne uge, har fået en solid økonomisk håndsrækning af LO og DA. Formålet med den økonomiske håndsrækning er at gøre endnu flere unge opmærksomme på de gode karrieremuligheder, en faglært uddannelse giver.