Dårlig ledelse

FTF uddeler pris for ytringsfrihed

Rasmus Willig, lektor ved Roskilde Universitet, har netop modtaget FTF-prisen på 100.000 kr. for sit arbejde med at afdække vilkårene for ansattes ytringsfrihed.

Tavshedskultur trives i SKAT

Skattemedarbejder Niels Vous gik imod tavshedskulturen og fortalte i TV Avisen om det åbenlyse snyd og bedrag, som SKAT ikke længere kontrollerer. Kolleger og chefer rystede på hovedet. Ligesom en stor del af os ville gøre: Hver anden medarbejder forventer ballade ved at udtale sig om ressourcer til arbejdsopgaverne. Det viser en undersøgelse fra FTF.

Statsansatte mest bange for at åbne munden

Ytringsfrihed har særligt trange kår i staten. To tredjedele af de statsansatte FTF’ere som fx politibetjente, soldater og skattemedarbejdere frygter ballade, hvis de ytrer sig om forhold på jobbet. Det viser en undersøgelse fra FTF.

Kommuner fortsætter fyringer i 2013

Syv ud af 10 kommuner vil skille sig af med medarbejdere i 2013. Fyringer rammer bredt på alle fag og i hele landet, viser undersøgelse. Det bliver så barskt, at det næsten er ulovligt, siger borgmester.

Hver tredje frygter en fyreseddel

Over hver tredje er bange for at miste jobbet. Ny undersøgelse viser, at FTF’s grupper oplever utryghed og en ledelse, der ikke inddrager medarbejderne i forandringer. Sygefraværet kan komme ned, hvis arbejdsgivere strammer op, lyder det fra FTF og forsker.

“Ingen tør sige noget af frygt for repressalier”

Frygten for en fyring eller andre konsekvenser betyder, at medarbejdere ikke fortæller offentligt om kritisable forhold på jobbet. Det fortæller de medarbejdere, som FTF har talt med, og som af samme grund optræder anonymt i denne artikel.

Farumkommission vil have bedre beskyttelse af ytringsfrihed

Hver anden offentligt ansatte tør ikke ytre sig og skal ifølge Farumkommissionen beskyttes bedre mod ansættelsesretlige repressalier, hvis de ytrer sig om forhold på deres arbejde. FTF har i årevis efterlyst bedre beskyttelse og bakker derfor op om forslaget.