Personalefoto, Christina Borries

Christina Borries

Arbejdsområde: Socialpolitik og det rummelige arbejdsmarked Frivilligt arbejde Integration og udenlandsk arbejdskraft

Personalefoto, Magnus Balslev Jensen

Magnus Balslev Jensen

Arbejdsområde: Udvikling af den offentlige sektor Styring i den offentlige sektor Sundhedspolitik Digitalisering og nye teknologier i den offentlige sektor Interne udvalg: Ansvarlig for FH’s udvalg for Udvikling af den…

Personalefoto, Thomas Felland

Thomas Felland

Arbejdsområde: Voksen- og efteruddannelse (almen og erhvervsrettet) Gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx og hf Erhvervsuddannelser (ressourceperson) Sekretær: Betina Høireby

Jens Byrialsson Bjørst

Arbejdsområde: Statistik – løn, arbejdsmarked mv. Registerdata Udarbejdelse af økonomiske, uddannelses- og arbejdsmarkedsanalyser

Personalefoto, Rasmus Øyrabø Jacobsen

Rasmus Øyrabø Jacobsen

Arbejdsområde: Teamchef for afdelingens arbejde med uddannelses- og forskningspolitik, udvikling af den offentlige sektor samt lederområdet Sekretær: Betina Høireby

Personalefoto, Morten Aastrup Jørgensen

Morten Aastrup Jørgensen

Arbejdsområde: Udarbejdelse af økonomiske analyser, herunder brug af Familietypemodellen Skattepolitik, boligpolitik, dagpenge, fordelingspolitik, økonomisk prognose Det Økonomiske Råd Sekretær: Lea Gyring

Personalefoto, Lena Larsen

Lena Larsen

Arbejdsområde: Udarbejdelse af samfundsøkonomiske beregninger og økonomiske analyser Lønstatistik og overenskomster Sekretær: Lea Gyring

Personalefoto, Lea Gyring

Lea Gyring

Arbejdsområde: Sekretærfunktion for Teamchef Anne Vejen Mathiasen Ingerlise Buck Jacob Hangaard Kristian Vest Nielsen Lena Larsen Morten Aastrup Jørgensen Mette Hørdum Larsen Interne udvalg: Sekretariat for FH’s Økonomi- og Velfærdsudvalg…

Personalefoto, Jeppe Sørensen

Jeppe Sørensen

Arbejdsområde: Aktiv arbejdsmarkedspolitik Understøtning af FH’s arbejde i BER

Personalefoto, Ingerlise Buck

Ingerlise Buck

Arbejdsområde: Pensionspolitik, herunder ATP og LD Tidlig tilbagetrækning Interne udvalg: Ansvarlig for FH’s Økonomi- og Velfærdsudvalg (ØVU) Sekretær: Lea Gyring