Theis Scheuer Jansen

Arbejdsområde: Statistik – løn, arbejdsmarked mv. Registerdata Udarbejdelse af økonomiske, uddannelses- og arbejdsmarkedsanalyser

Albert Luis Føns Olsen

Arbejdsområde: Statistik – løn, arbejdsmarked mv. Registerdata Udarbejdelse af økonomiske, uddannelses- og arbejdsmarkedsanalyser

Anne Vejen Mathiasen, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Anne Vejen Mathiasen

Arbejdsområde: Teamchef for afdelingens arbejde med samfundsøkonomiske beregninger, økonomiske analyser, grøn omstilling mv. Sekretær: Lea Gyring

Kristian Vest Nielsen

Arbejdsområde: Sekretariat for FH’s arbejde vedrørende Lønstrukturkomitéen på det offentlige område Generel økonomisk politik. Registeranalyser på løn og arbejdsmarked Sekretær: Lea Gyring

Thomas Werlauff - konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

Thomas Werlauff

Arbejdsområde: Arbejdsløshedsdagpenge A-kassernes aktive rolle, herunder a-kasseforsøg Tilbagetrækning, efterløn, fleksydelse, seniorjob og seniorpolitik

Jonas Schytz Juul - FH

Jonas Schytz Juul

Arbejdsområde: Afdelingschef for FH’s arbejde med beskæftigelses-, erhvervs- social-, integrations-, uddannelses- og forskningspolitik, udvikling af den offentlige sektor, lederområdet, samfundsøkonomiske beregninger, økonomiske analyser, grøn omstilling mv. Afdelingssekretær: Betina Høireby

Personalefoto, Maria Mandix

Maria Mandix

Arbejdsområde: Ad hoc-projekter i form af mindre kvalitative og kvantitative opgaver, researchopgaver og skriveopgaver

Personalefoto, Anne Kirstine Andersen

Anne Kristine Andersen

Arbejdsområde: Offentlig rettede videregående uddannelser Videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) Forskning Interne udvalg: Ansvarlig for Udvalg for Uddannelse og Forskning Eksterne udvalg: Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser EVA’s repræsentantskab Sekretær:…

Personalefoto, Rolf Lange

Rolf Lange

Arbejdsområde: Privatrettede videregående uddannelser Videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) Folkeskolen, herunder 10. klasse og overgangsproblematikker Eksterne udvalg: Formandskabet for Udviklingsrådet Udviklingsrådet Sekretær: Betina Høireby