Det at være ordblind kan være et stort tabu for den enkelte, der lever med skrive- og læsevanskeligheder, og de kan derfor stå meget alene med udfordringen.

Men det er ikke et problem af være ordblind, medmindre det gøres til det. Det viser sig ofte, at personer med ordblindhed har særlige kompetencer, som er en stor gevinst for arbejdspladserne.

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation har i regi af Samarbejdsnævnet valgt at sætte fokus på medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder.

Samarbejdsnævnets hjemmeside kan du gå på opdagelse i en ny temaside om læse- og skrivevanskeligheder. Her kan du bl.a. møde to virksomheder, som har ønsket at gøre op med fordomme om ordblindhed og i stedet fokusere på den enkelte medarbejders styrke.

Derudover fortæller lektor fra Københavns Professionshøjskole Vibeke Asmussen om, hvilke hjælpemidler ordblinde medarbejdere kan bruge, og hvordan disse hjælpemidler bruges på arbejdspladsen.

Du kan også møde sekretariatschef i Ordblindeforeningen Anna Ljundal, som fortæller om, hvad ordblindhed er, hvad det betyder for den enkelte, og hvordan arbejdspladsen kan indrette sig med de rette hjælpemidler.

Endelig kan du på temasiden møde direktør i Dansk Industri og tidligere minister for Venstre, Karsten Lauritsen, som fortæller, hvordan han har håndteret udfordringerne med ordblindhed.

Derudover kan du på temasiden finde inspiration til, hvordan man kan drøfte ordblindhed i samarbejdsudvalg på den enkelte arbejdsplads.

Det er vigtigt at gøre op med fordomme om personer med læse- og skrivevanskeligheder og åbent drøfte, hvordan man kan blive en arbejdsplads, hvor alle trives og bidrager bedst muligt – ordblind eller ej.

Læs mere på Samarbejdsnævnets hjemmeside – www.samarbejdsnaevnet.dk

Fakta om samarbejdsnævnet

  • Samarbejdsnævnet er nedsat som følge af Samarbejdsaftalen mellem DA og FH, der blev indgået i 1947 og løbende er blevet moderniseret frem til gældende aftale i 2006. Samarbejdsaftalen sætter rammen for samarbejdet og dialogen imellem de ansatte og ledelsen i alle DA´s medlemsvirksomheder.
  • P.t. består Samarbejdsnævnet af 10 personer, hvoraf FH og DA hver har udpeget 4. Formand for Samarbejdsnævnet er vicedirektør i DA Pernille Knudsen, mens næstformand er Flemming H. Grønsund, der er næstformand i FH.
  • Til støtte for Samarbejdsnævnets arbejde er der et sekretariat, hvor DA og FH hver har udpeget en konsulent. Konsulenterne arbejder under ansvar for nævnet og varetager de daglige opgaver og tilrettelægger nævnets arbejde.
  • Samarbejdsnævnets sekretariat yder desuden bistand til både ledelse og tillidsrepræsentanter i virksomhederne om alle samarbejdsspørgsmål.
  • De fleste større arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer har en eller flere samarbejdskonsulenter, som DA’s medlemsvirksomheder kan trække på. De mindre arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer serviceres af FH og DA.