Mandag den 27. november afholdt den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) seminar med titlen ”Integrating Trade and Decent Work: What Works and Why?”.

Med repræsentanter fra både ILO, FN’s hovedorgan for handels-, investerings- og udviklingsspørgsmål (UNCTAD) og Verdenshandelsorganisationen (WTO) satte seminaret fokus på strategier og bedste praksis til at fremme forholdet mellem handel og anstændigt arbejde.

I FH mener vi, at det er helt centralt, at der sikres en bedre kobling mellem handel og arbejdsvilkår fremover. Fordi, ingen arbejdstagere – hverken i Danmark, EU eller verden – skal konkurrere mod hinanden på ringe løn- og arbejdsvilkår eller et dårligt arbejdsmiljø.

ILO: Handelsaftaler kan være en katalysator for fremme af bedre arbejdsvilkår

På seminaret blev en ny forskningsrapport, udarbejdet af ILO, med selvsamme titel præsenteret. Forskningsrapporten har undersøgt to hovedspørgsmål og fokusområder:

  1. Har handel ført til bedre jobs? Resultater baseret på ILO’s indikatorer for anstændigt arbejde.
  2. Potentialet i handels- og investeringspolitikker til at håndtere arbejdsmarkedsspørgsmål i forbindelse med forsyningskæder.

Du kan læse den fulde rapport her: Report: Integrating Trade and Decent Work (ilo.org)

Første del inkluderer bl.a. en analyse af kvinders rolle i eksportdrevne sektorer, den skæve fordeling af handelsfordele og arbejdsmarkedsparternes rolle, mens anden del særligt fokuserer på, hvordan en integrering af arbejdsstandarder i handels- og investeringspolitikker kan balancere de økonomiske og sociale mål.

Rapporten viser, at den internationale handel har fremmet kvinder i beskæftigelse. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at det også har ført til forbedring af ligestilling mellem køn på arbejdsmarkedet i form af f.eks. beskæftigelsesrate og løn, samt adgang til uddannelse og opkvalificering.

Forfatterne bag rapporten påpeger dog, at der findes eksempler på handelsaftaler, der f.eks. integrerer principper om kønsdiskrimination i beskæftigelse og kønsbaseret vold i eksportorienterede sektorer. Handelspolitikker kan derfor ifølge forfatterne blive et centralt redskab til fremme af bedre arbejdsvilkår, hvis man formår at integrere arbejdsstandarder i diverse handelsaftaler i fremtiden. Du kan læse en kort sammenfatning om ILO’s seminar her:

Integrating Trade and Decent Work: New ILO research analyses how trade and labour market polices can support decent work