FH’s forretningsudvalg (FU) har i dag haft møde med Kromann Reumert om den iværksatte advokatundersøgelse af påstået krænkende adfærd udvist af FH’s tidligere formand, og om/hvordan de eventuelle forhold er håndteret af FH.

På mødet var der en god og detaljeret drøftelse om grundlaget for advokatundersøgelsen, den nærmere proces og forventede tidsplan. FU godkendte det kommissorium for undersøgelsen, som Kromann Reumert i samarbejde med FH’s whistleblowerudvalg har udarbejdet.

Kommissoriet offentliggøres på FH’s hjemmeside senere i dag. Der vil også komme nærmere praktiske informationer om, hvordan deltagelse i undersøgelsen kan finde sted.

FH opfordrer alle, der ønsker at bidrage til undersøgelsen, til at holde sig orienteret på FH’s hjemmeside.

Advokatundersøgelsen forventes færdiggjort inden sommerferien. Derefter skal FH’s kompetente organer behandle resultatet af undersøgelsen, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær kongres.