Det skelsættende klimapolitiske udspil fra EU, The Green Deal Industrial Plan, forholder sig kun i et begrænset omfang til social retfærdighed på arbejdsmarkedet.

Morten Skov Christiansen, Næstformand FH: ”Vi bør samtænke den grønne og sociale dimension. Initiativer, der fremmer den grønne omstilling, bør samtidig tilskynde virksomheder til at løfte løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne”.

”Når USA viser, at det er muligt at introducere sociale betingelser i klimalovgivning, kan man undre sig over det lave sociale ambitionsniveau i EU’s klimapolitiske udspil. Jeg håber, at stats- og regeringscheferne vil sætte en mere social retning”

Morten Skov Christiansen

Kommissionens udspil til Green Deal Industrial Plan, som blev præsenteret i sidste uge, er på dagsordenen, når Det Europæiske Råd holder topmøde den 9. og 10. februar i Bruxelles. Kommissionens udspil introducerer ideer til, hvordan vi i EU kan påtage os den grønne førertrøje og hamle op med USA på området.

EU integrerer ikke sociale aspekter

Men sammenligner man den sociale dimension i EU’s klimaudspil med den netop gennemførte lovgivning i USA, fremgår det, at vi i EU ikke integrerer sociale aspekter i lige så høj grad som i USA.

Hvor den sociale dimension i EU’s klimaudspil er begrænset til opkvalificering og omskoling, indeholder klimalovgivningen i USA en række sociale betingelser.

Der er tale om den såkaldte amerikanske Inflation Reduction Act. Den omfatter bl.a., at skattefradrag og tilskud til grønne amerikanske industrier er bundet op på, at de beskytter arbejdstagerne og deres arbejdsvilkår.

”Når USA viser, at det er muligt at introducere sociale betingelser i klimalovgivning, kan man undre sig over det lave sociale ambitionsniveau i EU’s klimapolitiske udspil. Jeg håber, at stats- og regeringscheferne vil sætte en mere social retning”, udtaler Morten Skov Christiansen.

Der er stadig et stykke vej endnu, før vi ser et endeligt resultat. Det Europæiske Råd diskuterer klimaudspillet i denne uge, og herefter er der mulighed for, at Kommissionen fremsætter egentlige lovforslag og andre initiativer den kommende tid.

I FH arbejder vi for, at man tænker social retfærdighed på arbejdsmarkedet og medarbejderinddragelse ind i alle EU’s klimapolitiske udspil, hvor det giver mening.

The Green Deal Industrial Plan: putting Europe's net-zero industry in the lead

The Green Deal Industrial Plan: putting Europe’s net-zero industry in the lead

I dag præsenterer Kommissionen en Green Deal-industriplan for at styrke konkurrenceevnen for Europas nul-nul-industri og støtte den hurtige overgang til klimaneutralitet.

LÆS MERE: The green deal industrial plan

Green Transition Together

GRENTRANSITION.COM