Da statsminister Mette Frederiksen onsdag eftermiddag udskrev folketingsvalg, satte hun gang i en fire uger lang valgkamp. En valgkamp, der forhåbentlig kommer til at centrere sig om løsninger på de udfordringer, vi som samfund står over for.

”Vi lever i en tid med stor usikkerhed. Stigende priser, et udfordret sundhedssystem, højere pensionsalder og et pres på velfærden bidrager til, at mange danskere føler sig utrygge.

Derfor håber jeg, at valget kommer til at handle om, hvordan vi sikrer vores alles tryghed – både nu og i fremtiden,” siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det er helt forkert at ville sænke topskatten i en tid, hvor langt flere får brug for pasning og pleje

Lizette risgaard, formand, fagbevægelsens hovedorganisation

Reallønnen er blevet udhulet af den største inflation i 40 år, og lønmodtagere er dermed blevet fattigere i år. Derfor bliver det også et stort tema i valgkampen, og fagbevægelsen opfordrer til konkrete løsninger fra partierne.

”Vinterpakken er en god håndsrækning, men vi er slet ikke i mål. Vi skal gøre mere for at hjælpe dem, der lider mest under de stigende priser.

For eksempel ved at hæve befordringsfradraget og rykke dagpengeløftet frem. Det er godt, at danskerne nu får mulighed for at afkræve løsninger fra politikerne,” siger Lizette Risgaard.

I tvivl om hvor du skal sætte dit kryds?

Velfærd eller topskattelettelser

Der er stor forskel på, hvor højt partierne prioriterer velfærden i den kommende regeringsperioder. Senest har regeringen lagt op til en 15-årig helhedsplan for at sikre velfærden i en fremtid med historisk store stigninger i antallet af børn og ældre.

”Vi har flere gange efterspurgt en helhedsplan for velfærden, og det er meget positivt, at statsministeren nu vil tage hul på de forhandlinger.

Det er nødvendigt med en fordomsfri diskussion om de udfordringer, vi står over for,” siger Lizette Risgaard.

Vi skal ikke efterlade nogen på perronen

Lizette risgaard, formand, fagbevægelsens hovedorganisation

Omvendt går flere partier til valg på store skattelettelser, ikke mindst til de rigeste. Valget bliver derfor også et valg om velfærd over for topskattelettelser. Her står fagbevægelsen klart på velfærdens side.

”Det er helt forkert at ville sænke topskatten i en tid, hvor langt flere får brug for pasning og pleje, og vi har allerede nu svært ved at rekruttere til professionsuddannelserne og erhvervsuddannelserne.

Der er behov for at give de uddannelser et kæmpe løft, hvis vi vil bevare velfærdssamfundet,” siger Lizette Risgaard.

LØNMODTAGERNES MÆRKESAGER

Lad os investere i det, som får Danmark godt videre. Lad os investere i tryghed for lønmodtagerne.

Retfærdig grøn omstilling og værdig tilbagetrækning

Også den grønne omstilling bør fylde i valgkampen, for det er en bunden opgave at nå i mål med reduktionsmålene. Hvis det skal kunne lade sig gøre, skal vi bruge langt flere faglærte til at bygge den grønne teknologi.

”Vi skal sikre en socialt retfærdig grøn omstilling gennem bedre efter- og videreuddannelse, så flere kan blive uddannet til at løse de opgaver, omstillingen kræver. Vi skal ikke efterlade nogen på perronen,” understreger Lizette Risgaard.

Endelig er det helt afgørende, at valget kommer til at handle om tilbagetrækning. For i en tid med stigende pensionsalder, går flere partier til valg på at fjerne retten til tidlig pension for dem, der har knoklet allermest.

”Det er det mindste, vi kan gøre for dem, der har bidraget til vores samfund i mindst 42 år. Selvfølgelig skal de kunne trække sig tilbage med værdighed,” fastslår Lizette Risgaard.