”Virksomhederne får i vid udstrækning besat deres stillinger i dag. Det er jo gode nyheder. Men vi skal ikke være blinde for de udfordringer der dog er.

Noget kan handle om løn, men der er også tegn på et mismatch mellem virksomhedernes ønsker og de arbejdsløses kompetencer. Det peger i retning af behovet for mere kvalificeret arbejdskraft – særligt flere faglærte.”

Sådan lyder kommentaren fra Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) til de tal, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i dag har offentliggjort.

Flere virksomheder burde fx spørge sig selv, om de måske skulle kigge i retning af en fleksjobber, en person med handicap, ligesom der også fortsat er en udfordring ift. seniorerne

Lizette risgaard

Tallene er baseret på jobopslagsdata fra december 2021 til maj 2022. I den periode endte 16 procent af virksomhedernes rekrutteringsforsøg med, at stillingen ikke blev besat – en andel, der har ligget stabilt hele året.

Rigtig mange job bliver besat

”Rigtig mange stillinger bliver jo heldigvis besat. Og dér, hvor virksomhederne er endt med at ansætte en anden profil, end de søgte, viser tallene, at det ofte handler om manglende erhvervserfaring. Det løser sig jo med tiden, må man sige”, siger Lizette Risgaard.

FH-formanden finder det afgørende at få alle grupper på arbejdsmarkedet med.

”Når jeg læser analysen, så synes jeg det peger på behovet for mere kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal vi sikre gode uddannelsesmuligheder.

Og så er der et klart behov for at få alle med. Der er også al mulig grund til, at virksomhederne kigger i retning af de ledige og andre, som forsat ikke er inviteret ind på arbejdsmarkedet.

Flere virksomheder burde fx spørge sig selv, om de måske skulle kigge i retning af en fleksjobber, en person med handicap, ligesom der også fortsat er en udfordring ift. seniorerne,” siger Lizette Risgaard.