Den registrerede ledighed (bruttoledigheden) faldt med 1.200 fuldtidspersoner i august 2022. Der er aktuelt 77.300 bruttoledige fuldtidspersoner, svarende til 2,7 pct. af arbejdsstyrken.

“Efter tre måneder med stigninger er ledigheden faldet lidt i august. Men desværre tyder det på, at faldet bliver en enlig svale i denne omgang”, siger Mette Hørdum Larsen.

“De kraftigt stigende priser og den store usikkerhed, som ikke mindst krigen i Ukraine medfører, påvirker i høj grad både forbrugere og virksomheder.

Vi kommer fra et stærkt udgangspunkt. Men tingene udvikler sig hurtigt i øjeblikket, hvor den høje inflation æder sig igennem pengepungen hos mange

MEtte hørdum larsen

Det lægger en dæmper på økonomien. Der er stadig godt gang i arbejdsmarkedet med mange jobåbninger, men tempoet er aftaget lidt. Og beskæftigelsen ventes at begynde at falde snart”.

Baggrund og dokumentation

Download notat med tal, figurer og dokumentation: “Ledigheden faldt i august efter tre måneder med stigning”

“Vi kommer fra et stærkt udgangspunkt. Men tingene udvikler sig hurtigt i øjeblikket, hvor den høje inflation æder sig igennem pengepungen hos mange.

Der er aftalt inflationshjælp til flere af de hårdt ramte, men dagpengene bør også styrkes nu. For man er for alvor presset, hvis man bliver arbejdsløs. Og det er der desværre flere, der bliver den kommende tid”, siger Mette Hørdum Larsen.