Hvis vi fortsat skal sikre at vi har mennesker nok til bl.a at tage sig af det stigende antal børn og ældre i fremtiden, får vi brug for flere pædagoger, lærere, sosu’er og sygeplejersker. Og mange andre områder mangler også flere uddannende.

Men udviklingen går den stik modsatte vej. Færre søger ind på professionsuddannelserne, ligesom flere andre uddannelser også mangler ansøgere.

Vi har som samfund en kæmpe udfordring, og der er ikke nogen snuptagsløsninger.

LIZETTE RISGAARD

Derfor opfordrer Fagbevægelsens Hovedorganisation nu til, at regeringen indkalder FH, KL og Danske Regioner til trepartsforhandlinger for at sikre bedre kvalitet i og rekruttering til professionsuddannelserne.

”Mange stillinger kan allerede nu ikke besættes. Samtidig kommer der væsentlig flere børn og ældre i de kommende år kombineret med mindre ungdomsårgange.

Så den faldende interesse for fagene er problematisk.

Vigtigt at alle parter er lydhøre

Derfor vil vi nu helt konkret opfordre regeringen til at indkalde til trepartsforhandlinger. Vi har som samfund en kæmpe udfordring, og der er ikke nogen snuptagsløsninger. Derfor er det vigtigt, at alle parter er lydhøre over for alle gode løsningsforslag.” siger FH-formand Lizette Risgaard.

Vores velfærd afhænger af dygtige medarbejdere

Handlingsplan for øget rekruttering til professionsuddannelserne på velfærdsområdet

Med til forhandlingerne vil FH-formanden have bud på en ny national handlingsplan for professionsuddannelserne på velfærdsområderne.

“ Vores plan sætter ind på flere forskellige områder for både at tiltrække og fastholde flere studerende på professionsuddannelserne.

Derudover er ønsket også, at der fortsat skal findes løsninger for alle de andre uddannelser, hvor samfundet også mangler at unge, fx. flere af erhvervsuddannelserne. Her har Lærlingeoprøret påpeget problemstillinger, der også skal finde løsninger på,” siger Lizette Risgaard