Danske Regioner og regeringen har i dag indgået en aftale om regionernes økonomi til næste år. Aftalen betyder, at regionerne får 1,0 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet i 2023.

”Aftalen giver en relativ stram økonomi for regionerne. Det er dog godt, at pengene følger med det stigende befolkningstal, selvom det jo så skal holdes op imod stigende udgifter til ny medicin og dyrere behandlingsmetoder”, siger Lizette Risgaard.

Afgørende dækning af COVID-19-udgifter

Aftalen kompenserer regionerne for yderligere merudgifter til håndteringen af COVID-19 i 2021 samt foreløbige merudgifter i 2022. Kompensationen omfatter desuden ressourcer til aktiviteter, der er udskudt fra tidligere år.

”Det er helt afgørende for kvaliteten i sundhedsarbejdet, at der også næste år følger penge med til at dække både corona-håndtering og udskudte aktiviteter – så det ikke går ud over andre vigtige opgaver”, siger Lizette Risgaard.

Hun peger på, at der fortsat er store opgavepukler, der skal afvikles – og at erfaringen har vist, at COVID-19 hurtigt kan vende op og ned på virkeligheden.

”Sundhedsvæsenet og ikke mindst medarbejderne i regionerne har udført et forbilledligt arbejde og stor fleksibilitet for at få os godt igennem corona-krisen. Derfor er det så vigtigt, at vi passer på medarbejderne og sikrer, at der følger penge med til opgaverne i hele sundhedsvæsenet”, siger Lizette Risgaard.