Den registrerede ledighed (bruttoledigheden) faldt med 1.300 fuldtidspersoner i marts 2022. Der er aktuelt 72.000 bruttoledige fuldtidspersoner, svarende til 2,5 pct. af arbejdsstyrken. Det er det laveste antal bruttoledige siden efteråret 2008 – lige før finanskrisen ramte.

– Dansk økonomi er kommet hurtigt og stærkt tilbage efter coronakrisen, og mange ledige er kommet tilbage i arbejde. Det gælder også nogle af dem, der normalt står bagerst i arbejdsløshedskøen, siger Mette Hørdum Larsen.

– Desværre må vi forvente, at opsvinget i økonomien og bedringen på arbejdsmarkedet snart begynder at tabe fart. Ikke mindst som følge af krigen i Ukraine og de kraftigt stigende priser. Dertil vil det heller ikke være unormalt efter en periode med kraftig genopretning i kølvandet af coronakrisen, at fremgangen vil ske i et mere afdæmpet tempo.

– Det seneste års opsving har virkelig sat gang i arbejdsmarkedet. Herunder har flere på kanten af arbejdsmarkedet fået mulighed for at finde fodfæste. Det skal vi holde fast i – også når fremgangen taber fart, siger Mette Hørdum Larsen og fortsætter,

– Mulighederne er fortsat gode for, at flere kan få en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det betyder også, at vi skal have fokus på at fastholde dem, der nu har fået foden indenfor samtidig med, at virksomhederne naturligvis også åbner dørene for de ukrainere, som ønsker at arbejde.

Læs notat