Tallene for hvilke ungdomsuddannelser, de unge søger umiddelbart efter 9. og 10. klasse, er netop blevet offentliggjort af Børne- og Undervisningsministeriet.

De viser, at søgningen til både gymnasiet og erhvervsuddannelserne er stort set uændret. Således søger kun 20 procent af de unge en erhvervsuddannelse, mens 71,6% søger en gymnasial uddannelse.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Nanna Højlund, ser med stor bekymring på tallene:

Det er alvorligt, at så lille en del af de unge søger en erhvervsuddannelse til trods for den store indsats, der har været gjort fra alle sider. Vi skal bruge flere faglærte til bl.a. at fremskynde omlægningen til alternative energikilder

Nanna Højlund

”Det er alvorligt, at så lille en del af de unge søger en erhvervsuddannelse til trods for den store indsats, der har været gjort fra alle sider. Vi skal bruge flere faglærte til bl.a. at fremskynde omlægningen til alternative energikilder”.

”Jeg tror også, at mange unge ville have et bedre ungdomsliv, hvis de valgte en erhvervsuddannelse fordi det passer bedre til dem at lære gennem praksis end gennem bøger”, siger Nanna Højlund.

Krigen i Ukraine forstærker behov for faglærte

I forvejen er søgningen lav til erhvervsuddannelserne fra de lidt ældre: andre nye tal, som kom tidligere på ugen, viser en tilbagegang for de unge voksne og voksne der søger ind på en erhvervsuddannelse.

Samtidig er der er bred enighed om, at Danmark kommer til at mangle omkring 100.000 faglærte i 2030.

Nanna Højlund pointerer, at problemet med faglært arbejdskraft er blevet yderligere forstærket at, at Danmark skal fremrykke investeringerne i alternativ energi på grund af den aktuelle situation i Ukraine.

”Det er et problem, at de helt unge ikke søger, men det er også et kæmpe problem, at vi mangler dem over 18 år. De lidt ældre udgør kernen på mange af vores erhvervsuddannelser. Og her er et stort potentiale, ikke mindst blandt de mange studenter, der ikke kommer videre”, siger hun.

De vokse unge skal også med

Nanna Højlund peger derfor på, at det er nødvendigt ikke kun at fokusere på de unge, der kommer fra folkeskolen – fokus skal bredes ud til alle aldersgrupper til erhvervsuddannelserne. Det kræver uddannelsesinstitutioner, der kan favne en bredere gruppe med både et stærkt fagligt fokus og et ungdoms- og voksenpædagogisk miljø, mener hun

Vi skal ikke bare blindt lægge erhvervsskoler og gymnasier sammen og lave ’havregrød’ ud af dem

Nanna Højlund

”De voksne vil have høj faglighed og erhvervsretning fremfor for fredagsbar og fester. Det gælder i øvrigt også mange af de unge. Det skal der tages højde for i drøftelserne om en ny fælles institutionslov for ungdomsuddannelserne. Vi skal ikke bare blindt lægge erhvervsskoler og gymnasier sammen og lave ’havregrød’ ud af dem”, fastslår Nanna Højlund.

FH mener, at vejen til flere faglærte skal gå gennem institutioner med en stærk faglighed og ledelser, der har det som kerneopgave at uddanne dygtige faglærte til det danske samfund.

”Derfor bekymrer det os, når vi hører tanker om en ny institutionslov, der lægger op til brede ungdomsuddannelsesinstitutioner, der udbyder alt fra det almene gymnasium over tømrer til tarmrenseruddannelser, og hvor ledelsen ikke er solidt forankret i det arbejdsmarked der skal beskæftige de unge”, siger Nanna Højlund.

”Det er vigtigt, at regeringen ikke mister fokus på, at vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Søgetallene viser, at det er helt nødvendigt at regeringen og arbejdsmarkedets parter sætter sig sammen og drøfter hvordan vi går nye veje for at sikre at vi får faglærte nok”, udtaler Nanna Højlund.