Regeringen har i dag lanceret sin handlingsplan for økonomisk diplomati; dermed er en af fagbevægelsens mærkesager også blevet til et pejlemærke for dansk erhvervsliv.

Det vil vi gerne kvittere for.

FH har i en årrække arbejdet ihærdigt for, at regeringen får større fokus på arbejdstagerrettigheder og bæredygtighed i forhold til globalisering og international handel.

Med den nye handlingsplan er vi kommet et godt og konstruktivt skridt videre mod de mål.

Når danske virksomheder udviser større ansvarlighed i forhold til miljøforhold og klimaforandringer og i forhold til arbejdstagernes forhold – så får de et forspring i den internationale konkurrence.

LIZETTE RISGAARD

Bæredygtighed styrkes ud i verden

Handlingsplanen introducerer en række nye initiativer, som skal være med til at øge dansk eksport samtidig med, at arbejdstagerrettigheder og -vilkår og bæredygtighed styrkes ude i verden.

Vi tror på, at det er en vindersag for dansk erhvervsliv.

Når danske virksomheder udviser større ansvarlighed i forhold til miljøforhold og klimaforandringer og i forhold til arbejdstagernes forhold – så får de et forspring i den internationale konkurrence.

Regeringen sender også et vigtigt signal, når den vil fravælge indsatser, der ikke er forenelige med bæredygtighed.

Blandt de konkrete initiativer er, at der skal ansættes nye såkaldte værdikæderådgivere på tre udvalgte vigtige danske ambassader – i hhv. Asien, Afrika og Latinamerika.

Små og mindre virksomheder har behov for rådgivning

Værdikæderådgiverne skal stå til rådighed for danske virksomheder med vejledning om både arbejdstagerrettigheder, klima- og miljøforhold.

Små og mindre virksomheder har behov for rådgivning, når de skal holde øje med om, de har en bæredygtig forsyningskæde.

LIZETTE RISGAARD

I fagbevægelsen finder vi initiativet yderst relevant, ikke mindst fordi vi anerkender, at små og mindre virksomheder har behov for rådgivning, når de skal holde øje med om, de har en bæredygtig forsyningskæde.

Men den nye handlingsplan lægger regeringen op til at inddrage fagbevægelsen mere direkte i det fremtidige samarbejde. Vi ser flere muligheder, bl.a. i forhold til at støtte en bæredygtig udvikling i udviklingslandene.

Vi glæder os til at bidrage med vores viden og ekspertise i udenrigsministerens rådgivende partnerskabsforum.