Digitaliseringspartnerskabet, som FH har været en del af, præsenterer i dag 46 anbefalinger, der spænder bredt – fra robotter og trafikstyring, til sundhedsdata og modernisering af det offentliges digitale infrastruktur.

FH er tilhænger af digitalisering og ser mange muligheder i anbefalingerne. Men i et partnerskab, hvor mange af pladserne har været besat af topfolk fra erhvervslivet, har FH påpeget nogle af de udfordringer, som digitaliseringen også bringer med sig. Bl.a. et stigende kompetencebehov, som kræver en stærk uddannelses- og efteruddannelsesindsats. Samtidig har FH haft fokus på digitaliseringens konsekvenser for borgerne og lønmodtagernes privatliv og rettigheder.

”Vi skal ikke fremme digitaliseringen for dens egen skyld, men for borgernes, lønmodtagernes og virksomhedernes skyld”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

”De danske lønmodtagere frygter ikke ny teknologi – de frygter tværtimod gammel teknologi, der hverken giver danske virksomheder den fornødne konkurrenceevne, skaber værdi for borgerne eller spiller lønmodtagerne bedre. Derfor er det også nødvendigt, at vi sikrer en ansvarlig tilgang, hvor vi griber mulighederne og samtidig håndterer de risici, der er. Både borgere og lønmodtagere skal klædes på med de nødvendige kompetencer og rettigheder, ellers risikerer vi, at digitaliseringen gør mere skade end gavn”, siger Lizette Risgaard.

Arbejdsvilkår på spil

I fremtiden vil digitaliseringen i endnu højere grad påvirke den måde, vi arbejder på – og her er der meget på spil. Digitalt drevne arbejdsformer kan nemlig føre til forringede arbejdsvilkår, hvis de bruges til at omgå arbejdstagerrettigheder – eller til at måle og veje medarbejdere i urimelig grad.

Derfor ser FH det også som en sejr, at partnerskabet anbefaler, at digitaliseringen ikke skal forringe arbejdsvilkår, og at midler til digitalisering fra erhvervsstøtteprogrammet SMV:Digital kun skal gå til virksomheder med ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

”Fællesskabets tid og penge skal selvfølgelig ikke bruges på at hjælpe de virksomheder, der undergraver vores arbejdsmarked med en fælles ansvarlighed”, siger Lizette Risgaard.

Læs digitaliseringspartnerskabets anbefalinger