Hør Martin Gregersen og Nordkystens direktør, Frank Schou Kruse, fortælle mere om forløbet i videoen nedenfor.

Styrk danskernes basale færdigheder

PIAAC-undersøgelsen har vist at 600.000 voksne danskere har utilstrækkelige basale færdigheder i dansk og matematik, og at 1 mio. voksne danskere har utilstrækkelige digitale færdigheder.

Det harmonerer dårligt med de stigende kvalifikationskrav på arbejdsmarkedet.

Især fordi basale færdigheder er en vigtig forudsætning for at kunne deltage i al øvrig voksen- og efteruddannelse, herunder opkvalificering fra ufaglært til faglært.

FH foreslår derfor, at der vedtages en national målsætning om, at ovenstående tal er halveret i 2030.

Det kræver for det første en øget screeningsindsats, for det andet en massiv forøgelse af aktiviteten på det almene område i form af aktivitet på forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) og for det tredje styrkede rammevilkår på især OBU.