Hør Martin Gregersen og Nordkystens direktør, Frank Schou Kruse, fortælle mere om forløbet i videoen nedenfor.

Styrk danskernes basale færdigheder

PIAAC-undersøgelsen har vist at 600.000 voksne danskere har utilstrækkelige basale færdigheder i dansk og matematik, og at 1 mio. voksne danskere har utilstrækkelige digitale færdigheder.

Det harmonerer dårligt med de stigende kvalifikationskrav på arbejdsmarkedet.

Især fordi basale færdigheder er en vigtig forudsætning for at kunne deltage i al øvrig voksen- og efteruddannelse, herunder opkvalificering fra ufaglært til faglært.

FH foreslår derfor, at der vedtages en national målsætning om, at ovenstående tal er halveret i 2030.

Det kræver for det første en øget screeningsindsats, for det andet en massiv forøgelse af aktiviteten på det almene område i form af aktivitet på forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) og for det tredje styrkede rammevilkår på især OBU.

Ny reformkurs: Flere og bedre job

Over de seneste årtier har økonomiske reformer været synonym med højere tilbagetrækningsalder, ydelsesreduktioner og skattelettelser. Nogle reformer har bidraget til at styrke de offentlige finanser, mens langt de fleste har øget uligheden. I denne rapport anviser Fagbevægelsens Hovedorganisation en ny reformretning for Danmark med konkrete forslag og et gennemregnet bud på de realistiske potentialer.

LÆS MERE