Som led i aftalen om den såkaldte Arne-pension fra 2020 – med det fulde navn Aftale om ny ret til tidlig pension – skal de styrkede tilbagetrækningsmuligheder for seniorer blandt andet finansieres via nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. FH offentliggør på den baggrund nu et katalog med forslag til nytænkning, der både vil forbedre hjælpen til de arbejdsløse, og som samtidig indebærer markante besparelser.

”Vi bakker fuldt og helt op om de styrkede muligheder for tilbagetrækning. Derfor vil vi gerne tage et medansvar og pege på muligheder for finansiering via kloge ændringer i hjælpen tilde arbejdsløse”, siger næstformand Ejner K. Holst

Samlet set skal der findes en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. Aftalepartierne indgik før sommerferien den første delaftale om nytænkning, der tilvejebringer knap 350 mio. kr. i 2022, og aftalepartierne skal herefter forhandle om den resterende del af besparelsen.

Forslag om mere ansvar til a-kasserne

FH foreslår først og fremmest, at alle a-kasser skal overtage hele indsatsen for de ledige forsikrede i opsigelsesperioden og under de første seks måneders arbejdsløshed.

”Hjælpen til arbejdsløse har hidtil været delt mellem de kommunale jobcentre og a-kassen. For den enkelte ledige betyder det imidlertid et ”dobbelt” kontaktforløb med samtaler i både jobcenteret og a-kassen, der ikke giver ret meget mening. Vi mener, at det kan forenkles, og at a-kasserne helt naturligt har bedre viden om deres egne medlemmer og relevante jobåbninger”, siger næstformand Ejner K. Holst.

Modellen har allerede med succes været afprøvet i et års tid. Her har ni a-kasser som forsøg fået ansvaret for indsatsen i de første tre måneders arbejdsløshed. Erfaringerne er så gode, at a-kassernes soloansvar bør udstrækkes til seks måneder, mener FH.

Besparelse på ca. 250 mio. kr. årligt

Hvis a-kasserne overtager kontaktforløbet og gennemfører samtalerne inden for den nuværende økonomiske ramme, således at kommunerne ikke længere skal holde samtalerne med de forsikrede ledige de første seks måneder, så giver det en besparelse på ca. 250 mio. kr. årligt. Det vil være en klar forenkling, en klogere organisering af ressourcerne samt bidrage med en betragtelig finansiering”, siger næstformand Ejner K. Holst.

Derudover foreslår FH blandt andet en bedre anvendelse af konsulenter, øget tilsynsindsats og mere opkvalificering.

FH’s samlede katalog med forslag til nytænkning af beskæftigelsesindsatsen kan læses her