Ydelseskommission er i dag kommet med anbefalinger til et nyt og bedre kontanthjælpssystem. Kommissionen foreslår bl.a. et forenklet kontanthjælpssystem med én ydelse på to niveauer i form af en grundsats og forhøjet sats, at afskaffe 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet og at styrke incitamenterne for at tage ordinære, ustøttede timer.

Rigtig mange oplever at blive fastholdt i stedet for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi indføre en udredningsgaranti, hvor alle udredes hurtigst muligt

Majbrit Berlau

”Det er positivt, at Ydelseskommissionen har fokus på børnene. I FH er vi også meget tilfredse med, at der er lagt op til at bruge gulerod frem for pisk, som incitament til at arbejde. Det tror vi på, at mennesker vokser af. Men deres anbefalinger har ikke tilstrækkeligt fokus på de mange, der bliver fastholdt i systemet”, siger Majbrit Berlau.

”Rigtig mange oplever at blive fastholdt i stedet for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi indføre en udredningsgaranti, hvor alle udredes hurtigst muligt og senest efter 12 måneder, så de langt hurtigere end i dag kan få den rette hjælp. Nogle skal hjælpes i gang med en uddannelse eller direkte i arbejde, andre med sociale og helbredsmæssige problemer, har brug for en helhedsorienteret og tværgående indsats – og den skal de have langt hurtigere end i dag”, siger Majbrit Berlau.

Kontanthjælp er tænkt som et midlertidigt økonomiske sikkerhedsnet, men FH’s hvidbog om kontanthjælpssystemet har vist, at virkeligheden er en anden. Alt for mange hænger fast i systemet i årevis, hver femte kontanthjælpsmodtager har været i systemet i mere end 5 år.

En udredningsgaranti skal forpligte kommunerne til at udrede borgerne hurtigst muligt og senest efter 12 måneder. Målet er, at mennesker i kontanthjælpssystemet hurtigst muligt, og gerne inden 12 måneder skal hjælpes i arbejde. Men der kan for eksempel også være mennesker, der skal have et ressourceforløb, hvor de kan få afklaret og udviklet arbejdsevnen med henblik på at komme i uddannelse, job eller fleksjob.

Økonomiske pisk rammer de forkerte.

Kontanthjælpssystemet bygger på ret og pligt. Det skal det fortsat, men FH mener, at der er brug for en anden balance og er helt enig i, at afskaffe 225-timersreglen og gøre op med kontanthjælpsloftet og i stedet øge motivationen til at tage de såkaldte ”småjobs” ved at få en større økonomisk gevinst ved ordinære, ustøttede timer.

”Vores undersøgelser viser det samme som Finansministeriet, nemlig at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen ikke i nævneværdig grad får folk i arbejde, men kun gør ulykken værre for de familier, der allerede har svært ved at få enderne til at mødes. Omvendt viser erfaringerne, at ”rigtigt arbejde med rigtig løn og rigtige kollegaer” er vejen frem. Derfor bør der gøres op med det nuværende kontanthjælpsloft og derfor bør 225-timersreglen afskaffes og erstattes af tiltag, som rent faktisk virker”, siger Majbrit Berlau.

”Vi vil nu granske Ydelseskommissionens rapport og se på de samlede balancer i udspillet”.

FH’s forslag til et nyt og bedre kontanthjælpssystem

FH foreslår at:

  • Der indføres en udredningsgaranti, der forpligter kommunerne til at udrede borgerne hurtigst muligt og senest efter 12 måneder, så vi hjælper vores ledige hen til rette ydelser og indsatser.
  • Der gøres op med kontanthjælpsloftet.
  • Der findes en bedre balance mellem ret og pligt ved at afskaffe 225-timersreglen og øge den økonomiske gevinst ved at tage ordinære arbejdstimer.
  • Ydelsesmodtagerne får tilbudt relevante og meningsfulde indsatser, der tager højde for deres individuelle udfordringer og understøtter en progression mod konkrete og realistiske mål og delmål.