I dag lancerer regeringen en ny infrastrukturplan, som lægger op til at bruge over 160 mia. kr. på ny infrastruktur, vedligehold og færdiggørelse af eksisterende projekter.

”Det bliver en stor gevinst, hvis det også sker på en måde, der skaber arbejdspladser til danske lønmodtagere. Det kræver, at vi ikke endnu en gang ender i en situation, hvor de store infrastrukturprojekter bygges af udenlandsk arbejdskraft med dårlige arbejdsvilkår, for at presse prisen mest muligt”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Samtidig peger hun på, at vi kommer til at mangle næsten 100.000 faglærte i 2030.

Hvem skal bygge alt det nye?

”Så, hvem skal bygge al den ny infrastruktur? Vi ved, vi kommer til at mangle næsten 100.000 faglærte frem mod 2030. Planen her vil øge behovet massivt, og derfor bør det også blive en del af de politiske drøftelser, hvordan den opgave skal løftes. Det kalder på målrettet uddannelse og opkvalificering”, siger Lizette Risgaard.

Hun understreger, at det er afgørende, at byggeri og vedligehold bliver udført på danske løn- og arbejdsvilkår. Og det er vigtigt, at der også tages lærlinge på de mange nye projekter.

”Vi har set alt for mange eksempler på social dumping, arbejdsulykker og forfølgelse af fagligt aktive på offentlige byggerier den seneste tid. Vi bliver nødt til at tale om elefanten i rummet og afsætte et tilstrækkeligt beløb til at holde orden i butikken. Der skal være arbejds- og lærlingeklausuler, og de skal håndhæves med hård hånd”, siger Lizette Risgaard.

Klimaeffekterne skal beregnes

FH har tidligere foreslået, at klimaeffekterne ved anlægsinvesteringer skal beregnes.

Regeringens nye plan er samlet set klimaneutral. Lizette Risgaard finder planens grønne fokus positivt og fremhæver bl.a. planen for ladestandere, grønne brændsler til tung transport og planens 40 mia. kr. til kollektiv trafik.

Hun understreger dog, at det bør overvejes, hvad mere der kan gøres. Hun mener, at det vil være nyttigt at se beregningerne for de særskilte initiativer i planen.

”Så kan man vurdere, hvor der er plads til endnu flere grønne forbedringer. Jeg medgiver, at det ikke er let, men vi må vende og dreje hver en sten”, siger Lizette Risgaard.

Ros til ambitiøs plan

”Regeringen skal have stor ros for et ambitiøst udspil. 160 mia. kr. er jo et svimlende beløb. Men behovet for at investere er også enormt. Udspillet påpeger, at den daglige forsinkelse på vejene udgør et årligt samfundsøkonomisk tab på 26 mia. kr. Jeg ser nu frem til at høre mere om, hvor meget trængslen vurderes at falde som følge af regeringens plan”, siger Lizette Risgaard.

Læs mere om den nye infrastrukturplan på Finansministeriet hjemmeside