Bruttoledigheden fortsætter sin stigning fra januar, hvor den steg for første
gang i otte måneder efter et samlet fald på 32.000 fuldtidspersoner fra juni til
december 2020.

Download FH-notatet i sin helhed

Stigningen i ledigheden fortsatte i februar

Stigningen i februar 2021 er dog fortsat moderat sammenlignet med
de første måneder af coronakrisen. Fra februar til maj 2020 steg bruttoledigheden med knap 54.000 fuldtidspersoner.

Samlet set er bruttoledigheden nu ét procentpoint højere end i marts 2020, dvs. lige før coronakrisen.