Den internationale lønudvikling i fremstilling var 1,7 pct. i 3. kvartal 2020, i henhold til DA’s internationale lønstatistik, hvilket var lavere end den danske på 2,0 pct. Både den danske og den internationale lønudvikling i fremstilling tiltog fra 2. til 3. kvartal 2020 – med hhv. 0,4 og 0,2 pct.-point.

Læs hele notatet om lønstigninger i både Danmark og udlandet 3. kvartal 2020