Det standardberegnede lønindeks steg med 2,3 pct. i 3. kvartal 2020 i den private sektor, hvilket er 0,3 pct.-point over udviklingen i 2. kvartal.

Samlet set var lønudviklingen i den offentlige sektor 2,9 pct. i 3. kvartal 2020, opgjort på baggrund af det standardberegnede lønindeks. Det er tæt på uændret i forhold til 1. og 2. kvartal 2020, hvor den var 2,8 pct.

I forhold til de offentlige delsektorer, så var udviklingen i det standardberegnede lønindeks 3,1 pct. for kommunalt ansatte, 3,1 pct. for regionalt ansatte og 2,2 pct. for ansatte i staten. Dermed tiltog lønstigningstakten for kommunalt og statsansatte med 0,1 pct.-point, mens den aftog i regionerne med 0,3 pct.-point i forhold til 2. kvartal 2020.