Med aftalen får folk, der har brug for et ressourceforløb, blandt andet en garanti for at få hjælp efter senest 6 måneder, og det enkelte ressourceforløb må fremover ikke overstige 3 år mod i dag fem år. 

”Alt for mange er blevet fastholdt i umenneskeligt lange ressourceforløb. Det bliver nu begrænset, og det er jeg tilfreds med”, siger Ejner K. Holst.

Ret til individuel hjælp af jobformidler og sundhedskoordinator

Folk i ressourceforløb får desuden ret til en jobformidler, der kender det lokale arbejdsmarked og som kan hjælpe med at finde det rette match med en virksomhed. De får også ret til en sundhedskoordinator, der kan rådgive om, hvorvidt tilbuddet om beskæftigelse tager tilstrækkeligt hensyn til borgerens helbred.

”Det er alt sammen gode forslag, der kan medvirke til en hurtigere afklaring af borgernes arbejdsevne. Og det er jo det, det hele drejer sig om: At hjælpe den enkelte, inden problemerne vokser sig store og bliver mere komplekse”, siger Ejner K. Holst”.

Godt med skærpet tilsyn af ressourceforløbene

For fagbevægelsen er det afgørende, at kommunerne sætter tydelige og realistiske mål og delmål for de borgere, der er i ressourceforløb. Og det skal være mål, som borgerne kan se sig selv i, og som er styrende for de indsatser, kommunerne sætter i gang. Samtidig er der brug for en markant forbedring af den tværfaglige indsats. 

”Borgere, der har brug for et ressourceforløb, har komplekse og sammensatte problemer. Derfor har de ofte brug for indsatser på tværs af det beskæftigelsesrettede, sociale- og sundhedsfaglige. Men en sådan tværfaglig og helhedsorienteret hjælp leverer alt for få kommuner, og det bliver de nødt til at gøre noget ved”, siger Ejner K. Holst.

”Jeg synes derfor, det er godt, at der bliver et skærpet tilsyn med ressourceforløbene. Det skal gerne få alle til at lægge sig i selen for, at den her udsatte gruppe får en hurtig og effektiv hjælp til at komme videre.”

Lyt til eksperterne

FH er samtidig tilfreds med, at forligspartierne er enige om at drøfte mulighederne for at tildele rehabiliteringsteamet beslutningskompetence. 

”Rehabiliteringsteams består af eksperter, der hver på deres felt véd, hvad der skal til for at hjælpe mennesker videre. Men der er desværre ofte langt fra eksperternes vurderinger til den indsats, der rent faktisk bevilges. Derfor har fagbevægelsen længe foreslået, at rehabiliteringsteams får beslutningskompetence, så jeg er meget tilfreds med, at det skal drøftes ved næste gennemgang af reformen”, siger Ejner K. Holst.

Problemet med modregning blev ikke løst

FH havde gerne set, at problemet med, at forsikrings- og pensionsydelser bliver modregnet 100 pct. i ressourceforløbsydelsen, var blevet løst med denne aftale. Det har store konsekvenser for mange lønmodtagere, der bliver ramt af sygdom eller en arbejdsskade og må forlade arbejdsmarkedet i en periode.

”Det problem blev desværre ikke løst. Det bliver nu skubbet til næste runde af den kritiske gennemgang af reformerne om førtidspension og fleksjob. Så selv om aftalen er et skridt i den rigtige retning, er vi ikke i mål endnu”, siger Ejner K. Holst. 

Læs aftale