Bruttoledigheden er dermed faldet fem måneder i træk med knap 27.000 fuldtidspersoner efter en kraftig stigning på godt 54.000 fuldtidspersoner fra februar 2020 til maj 2020.

Faldet i september og oktober er dog mindre end i de foregående tre måneder.

Samlet set er bruttoledigheden nu knap 28.000 fuldtidspersoner højere end i februar 2020, dvs. før coronakrisen. Niveauet i maj 2020 var det højeste niveau i næsten syv år og knap 8.000 fuldtidspersoner lavere end det højeste niveau under finanskrisen (maj 2012).

Størst fald blandt de 25-29-årige

Ledigheden faldt i oktober for de fleste aldersgrupper. Men faldet har været størst blandt de 25-29-årige, hvor ledigheden er faldet med 0,2 pct.-point. Det er imidlertid også denne aldersgruppe, der har haft den største stigning i ledigheden i begyndelsen af coronakrisen, jf. tabel 4 og figurer på side 4.

Der var også små fald i ledigheden hos de fleste FH-a-kasser i oktober. Samlet set er ledigheden faldet med 2.100 fuldtidspersoner i FH-a-kasser i forhold til september. 1/3 af dette fald skyldes færre ledige i 3F’s a-kasse, som også var den a-kasse, der havde den største stigning i ledigheden i begyndelsen af coronakrisen.

Antallet af bruttoledige i FH-a-kasser er samlet set steget med 11.500 fuldtidspersoner siden februar 2020, jf. tabel 2 og figurer på side 4 og 5.