Opgørelserne vedrører den årlige lønudvikling for 1. kvartal 2020, og er baseret på målinger fra februar 2019 og februar 2020, og er dermed før både Coronakrisen og afslutningen af overenskomstforhandlingerne.

I 1. kvartal 2020 steg lønnen på DA-området med 2,5 pct., hvilket var end begrænset stigning på 0,1 pct. i forhold til kvartalet før, men på linje med udviklingen de foregående to år.

Inden for bygge- og anlægsbranchen aftog lønstigningstakten fra 2,9 pct. i 4. kvartal 2019 til 2,7 pct. i 1. kvartal 2020. I fremstilling aftog lønstigningstakten fra 2,5 pct. til 2,4 pct., mens den tiltog fra 2,3 pct. til 2,4 pct. i serviceprægede erhverv.

Danmarks Statistiks opgørelse af udviklingen i det standardberegnede lønindeks viser ligeledes en stigningstakt på 2,5 pct. for den private sektor i 1. kvartal 2020. Inden for den offentlige sektor var udviklingen i det standardberegnede lønindeks 3,0 pct. for kommunalt ansatte, 2,9 pct. for regionalt ansatte og 2,4 pct. for ansatte i staten. Dermed tiltog lønstigningstakten i kommuner og regioner med hhv. 1,2 og 1,4 pct.-point, mens den aftog med 0,2 pct.-point i staten.

Inflationen var 0,6 pct. i 1. kvartal 2020. Dermed var reallønsfremgangen på DA-området 1,9 pct. Reallønsfremgangen for ansatte i kommuner var 2,4 pct., for ansatte i regioner var den 2,3 pct., mens den var 1,8 pct. for ansatte i staten.

Den internationale lønudvikling i fremstilling var 1,9 pct. i 1. kvartal 2019, hvilket var lidt lavere end den danske på 2,4 pct. Den danske lønkonkurrenceevne er dog god, og den blev yderligere forbedret i 2019.