Den økonomiske aftale, som regeringen og Danske Regioner netop har indgået, giver 1,3 mia. kr. ekstra til sygehusene næste år. Sidste år fik regionerne et løft på 1,5 mia. kr.

”Godt, at regionerne igen – ligesom med sidste års aftale – får mulighed for at følge med det voksende befolkningstal. Det er tiltrængt efter mange års nedskæringer på sygehusene,” siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Hun peger på, at sygehusenes økonomi også er presset af nye og dyrere behandlingsmetoder herunder stigende udgifter til medicin. Her dækker aftalen ikke de stigende udgifter, der er set de tidligere år.

Coronakrisen har kostet

Økonomiaftalen kompenserer sygehusene for de ekstraordinære udgifter fra coronapandemien for foreløbig 3,1 mia. kr. Sidst på året skal der følges yderligere på størrelsen af udgifterne.

”Det er positivt, at aftalen dækker sygehusenes coronaudgifter, sådan som regeringen har lovet. Også fornuftigt, at man genbesøger området, når der er kommet mere klarhed over udgifternes størrelse og ventetider til behandlinger. Det er vigtigt, at regionerne har penge til at afvikle evt. behandlingspukler ind i 2021,” siger Lizette Risgaard.

Anlæg skal holde hånden under beskæftigelsen

Aftalen afsætter 1 mia. kr. mia. kr. til ekstra til anlæg i 2021. Det drejer sig bl.a. om regionernes opgaver med at renovere gamle bygninger og indkøbe nyt apparatur og IT. ”Det er vigtigt at holde hånden under beskæftigelsen i denne tid. Det kan betale sig på den lange bane, så krisen ikke bider sig fast,” siger Lizette Risgaard.